کلیدواژه‌ها = نهج‌البلاغه
تعداد مقالات: 36
1. معناشناسی «هدایت» در نهج‌البلاغه، بر پایه هم نشینی واژگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

محمد مهدی حاجیلوئی محب؛ مریم شمخانی


2. واکاوی رهیافت‌های پیشگیرانه از جرم از منظر آموزه‌های نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

10.30465/alavi.2021.19695.1717

سجاد صمدوند؛ حمید طالب زاده


3. کاربست نرمش (رفق و مدارا) رهبری در جامعه‌پذیری از منظر نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

10.30465/alavi.2021.34220.2178

عباس شفیعی


4. نقش آکراسیا و/یا ضعف اراده در عدم التزام اخلاقی از منظر نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.30465/alavi.2021.32165.2117

مهدی زمانی


5. آموزه‌های سیاسی نهج البلاغه در رساله طب الممالک قطب الدین نیریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30465/alavi.2021.32323.2118

سید محمد موسوی بفرویی؛ حسن زارعی محمود آبادی؛ علی محمد میرجلیلی؛ مریم عمویی


6. تحلیل و نقد ترجمه دشتی از نهج البلاغه با تکیه بر دیدگاه لادمیرال (موردپژوهشی متن ده خطبه پایانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30465/alavi.2021.33742.2163

زهرا سلیمی؛ علیرضا نظری


8. مطالعه و تحلیل تاثیر خلقیات اجتماعی بر توسعه اجتماعی (با محوریت نهج‌البلاغه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.30465/alavi.2021.34432.2183

علی قنبری برزیان؛ داود زهرانی


9. تأثیرپذیری مضامین اخلاقی اشعارجامی از نهج‌البلاغه بر اساس بینامتنیّت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.30465/alavi.2021.29982.2160

بتول محبوبی زاده؛ غلامعباس ذاکّری؛ غلامرضا ستوده نیا


10. معناشناسی «هدایت» در نهج‌البلاغه، بر پایۀ هم‌نشینی واژگانی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 55-80

10.30465/alavi.2021.6850

محمد مهدی حاجیلوئی محب؛ مریم شمخانی


11. نقد و تحلیل دیدگاه شکری آلوسی دربارۀ نامۀ ششم نهج‌البلاغه

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 83-106

10.30465/alavi.2021.6851

اعظم حسین پور اصل؛ صمد بهروز


13. واکاوی استراتژی سکوت براساس آموزه های نهج البلاغه

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-24

10.30465/alavi.2021.6035

محمد حکاک؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی


14. بررسی تطبیقی گسترۀ علم الهی در نهج‌البلاغه و گلشن راز

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 285-305

10.30465/alavi.2021.6058

محمدجواد یدالهی فر


15. تأثیر جغرافیای محیطی بر اخلاق و رفتار مردم بصره در عصر امام علی(ع)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-26

10.30465/alavi.2020.5544

اکرم السادات حسینی هنومرور؛ کمال صحرایی؛ علی محمد میرجلیلی


16. نقش انگاره سفر در معناداری زندگی از منظر نهج‌البلاغه و مؤلفه‌های آن در ساحات درونی انسان

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-22

10.30465/alavi.2020.5551

مهدی زمانی؛ مصطفی دلشاد تهرانی؛ جمیله امینی سولاری


17. شیوه‌ها‌ی توصیف غیبیّات در نهج البلاغه

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

10.30465/alavi.2020.5165

سید مهدی ظفر حسینی؛ علی اسدی اصل؛ حسن نقی زاده


20. اندیشه ورزی در آیینه قرآن و نهج‌البلاغه

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 180-195

10.30465/alavi.2019.4949

میترا فرازمندی؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی


22. اقدامات سید رضی در نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-80

مجید معارف؛ حامد نصرالهی


23. بررسی مضامین مشترک اخلاقی و حِکمی در نهج‌البلاغه و بوستان سعدی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-23

سیدمحمد آرتا؛ الیاس نورایی


24. امام علی (ع) و مدیریت عواطف در خطبه‌های «شقشقیه» و «جهاد»

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-80

نوذر عباسی عباسی؛ مرتضی قائمی؛ مسیّب یارمحمدی واصل


25. بررسی علل تفاوت گفتار امیرالمؤمنین (ع) دربارۀ مردم کوفه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-138

فاطمه هاشمی‌زاده؛ حمیدرضا فهیمی‌تبار