اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1450
تعداد پذیرش 21
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1150

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 215
تعداد مشاهده مقاله 273815
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 266479
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 1 %