اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1241
تعداد پذیرش 35
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 950

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 181
تعداد مشاهده مقاله 214948
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 213778
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 3 %