آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1610
تعداد پذیرش 10
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1275

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 215
تعداد مشاهده مقاله 477826
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 326389
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 1 %