اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1427
تعداد پذیرش 23
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1120

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 200
تعداد مشاهده مقاله 265031
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 261515
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 2 %