آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1596
تعداد پذیرش 10
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1270

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 215
تعداد مشاهده مقاله 449185
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 313610
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 1 %