اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1500
تعداد پذیرش 10
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1194

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 221
تعداد مشاهده مقاله 319174
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 284195
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 1 %