اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1305
تعداد پذیرش 41
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1027

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 196
تعداد مشاهده مقاله 230875
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 229017
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 3 %