اخذ رتبه علمی معتبر از کمیسیون نشریات علمی در تاریخ 1391/05/18 

فراخوان دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌نامه علوی

به استحضار می‌رساند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوفصلنامه علمی -پژوهش پژوهشنامه علوی را منتشر می‌کند. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های تألیفی خود را در موضوعات پیشنهادی یا سایر موارد مرتبط، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.

اهداف و محور های فصلنامه:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به منظور تحقق تتبع در زمینه اسلامی و فرهنگی به انتشار فصلنامه پژوهش نامه علوی پرداخته است تا با شناسایی سیره نظری و عملی امام علی(ع) در ابعاد مختلف به ارائه دست آورد های تحقیقاتی بدیع در سیره حضرت بپردازد. رویکرد کلی نشریه انتشار مقالات در حوزه های ذیل است:

بازنگری در فرهنگ و معارف علوی

بررسی فضایل و مناقب امام علی(ع)

شناسایی و معرفی ارزش های وجودی و نگرش جامع امام علی(ع) در ابعاد فرهنگی،اعتقادی،اخلاقی، سیاسی،اجتماعی،تاریخی،ادبی و انجام مطالعات تطبیقی