اخذ رتبه علمی معتبر از کمیسیون نشریات علمی در تاریخ 1391/05/18 

اعتبار نشریه در سال 98: رتبه ب

اعتبار نشریه در سال 99: رتبه ب

اعتبار نشریه در سال 1400: رتبه ب

اعتبار نشریه در سال 1401: رتبه ب

این نشریه در تاریخ 91/05/18موفق به دریافت امتیاز علمی-پژوهشی شد. اما با استناد به بند 2-5 آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 98/02/09، از این پس همه نشریات با نام «نشریه علمی» شناخته می‌شوند؛ بنابراین انواع مقالات علمی که در صفحه اول مقاله مشخص خواهد شد، عبارت است از:

  • مقاله علمی- پژوهشی
  • مروری؛
  • کوتاه؛
  • مطالعه موردی؛
  • روش‌شناسی؛
  • کاربردی؛
  • نقطه نظر؛
  • مفهومی؛
  • فنی؛
  • ترویجی.

در این نشریه علمی، پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله در صفحه اول هر مقاله درج می‌شود. (ماده2، بند6 آیین نامه)

شایان ذکر است پس از طرح مقاله در جلسه هیات تحریریه رتبه علمی هر مقاله (پژوهشی) تعیین  و به نویسنده مقاله اعلام می‌گردد.