خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید

نشانی الکترونیک:  alavijournal@gmail.com

 

سردبیر: محمدعلی فتح الهی

مدیر اجرایی: بهناز عبادی

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419،

 


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image