تماس با ما

خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید

نشانی الکترونیک:  alavijournal@gmail.com

سردبیر: علی رضا میرزا محمد

مدیر اجرایی: بهناز عبادی

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419،

واتس آپ: 09372810720


CAPTCHA Image