کلیدواژه‌ها = امام علی(ع)
بازکاوی عناصر و مؤلفه‌های مؤثر بر نهادینه‌سازی هنجارهای اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

10.30465/alavi.2022.38313.2317

مژگان قادر زاده؛ احمد زارع زردینی؛ حسن زارعی محمود آبادی؛ سید سعید زاهد زاهدانی


خوانشی نو از خطبه جهادیه امام علی (ع) بر اساس نظریه فراکارکرد متنی (رویکرد نقش گرای هلیدی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.30465/alavi.2022.40352.2413

پیمان صالحی


مراحل نفوذ شیطان و راهکارهای مقابله با آن بر مبنای تحلیل محتوای مضمونی خطبه قاصعه امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.30465/alavi.2021.33041.2146

صدیقه کاشفی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ محمد عترت دوست


بازکاوی عناصر و مؤلفه‌های مؤثر بر نهادینه‌سازی هنجارهای اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 13، شماره 25، مرداد 1401، صفحه 139-168

10.30465/alavi.2022.7947

مژگان قادر زاده؛ احمد زارع زردینی؛ حسن زارعی محمود آبادی؛ سید سعید زاهد زاهدانی


تحلیل گفتمان انتقادی عدالت توزیعی در سیره علوی(ع) با تکیه بر نامه 53 نهج البلاغه

دوره 13، شماره 25، مرداد 1401، صفحه 293-320

10.30465/alavi.2022.7964

مجتبی گراوند؛ علی محمد ولوی؛ زهرا نظرزاده


نقد و تحلیل دیدگاه شکری آلوسی دربارۀ نامۀ ششم نهج‌البلاغه

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 83-106

10.30465/alavi.2021.6851

اعظم حسین پور اصل؛ صمد بهروز


نقش ابوجعفر اسکافی (د240ق) در دفاع از حریم علوی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 253-273

10.30465/alavi.2021.6857

هما محب علیان؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسد بیگی؛ مصطفی گوهری فخرآباد


علل وموجبات جرم و راهبردهای مقابله با آن در نهج البلاغه

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 1-20

10.30465/alavi.2020.5680

عبدالجبار زرگوش نسب؛ حشمت اله عباسی


تحلیل احراق انسان توسط امام علی(ع) در روایات

دوره 10، شماره 19، فروردین 1398، صفحه 130-150

10.30465/alavi.2019.4425

فاطمه خان صنمی؛ مهدی فرمانیان


بررسی سبک شناسی تطبیقی خطبه ی 27 و نامه ی 28 نهج البلاغه (مطالعه ی موردی لایه یواژگانی)

دوره 9، شماره 18، مهر 1397، صفحه 53-75

فاطمه بشارتی؛ حسن عبدالهی؛ سید حسین سیدی؛ مرضیه آباد


درآمدی بر زمینه‌های نوستالژی در نهج البلاغه

دوره 7، شماره 14، آبان 1395، صفحه 41-57

رمضان رضایی؛ یدالله رفیعی


نیم نگاهی به غدیریه‌های عربی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 1-23

ابوالحسن امین مقدسی؛ اعظم شمس الدینی فرد


جایگاه عقل در معرفت دینی از نگاه امام علی(ع)

دوره 6، شماره 12، آذر 1394، صفحه 1-25

فاطمه الهی؛ حسین مهدوی نژاد؛ مصطفی دلشاد تهرانی


امامت علی(ع) در نهج‌‌البلاغه: نص یا بیعت؟

دوره 4، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 1-32

معصومه دولت‌‌آبادی


ویژگی‌های حکومت توسعه‌یافته در پرتو رهنمودهای امام علی(ع)

دوره 4، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 33-52

علی اصغر سعدآبادی؛ علی اصغر پورعزت


عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی (ع)

دوره 3، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 69-100

محمدعلی مشایخی‌پور؛ عبدالهادی فقهی‌زاده؛ محمود واعظی


جلوه‌های هنری تصاویر تشبیهی در خطبه‌های نهج‌البلاغه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 75-96

مرتضی قائمی؛ زهرا طهماسبی