نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

2 فارغ التحصیل سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه قم

10.30465/alavi.2023.31028.2063

چکیده

اسلام دینی واقع‌بین است؛ به این معنا که در جستجوی «واقعیت» به عنوان آرمان، تلاش مردمان را جهت می-بخشد. از این‌رو امام علی (ع) در نهج‌البلاغه به پیروی از قرآن در موقعیت‌های مناسب به تبیین واقعیت پرداخته‌است. واقع‌بینی در همۀ عرصه‌های زندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای به نسبت سنجی واقع‌بینی و آرمان‌گرایی از منظر امام علی(ع) پرداخته و نتایج پژوهش بیانگر آن است که: امام علی (ع) بنابر واقع‌بینی‌ای که از شرایط اجتماعی، سیاسی وزمانی داشته‌اند، برای حفظ و تقویت آرمان‌های نظام نوپای حکومت اسلامی از هیچ کوششی فروگذاری ننمودند. در نگاه امام علی (ع) واقع-بینی همان حقیقت‌بینی است که بر مبنای قضاوت و جهان‌بینی صحیح استوار بوده و در نهایت واکنشی معقول، انسانی و الهی را به همراه دارد و انسان را از رویکرد ناامیدی و ظلمانی دیدن جهان نجات می‌دهد. آرمان‌گرایی به آرزوهای متعالی و سازنده اشاره دارد که بدون توجه به واقعیات و بدون به‌کارگیری سازوکارهای منطقی، خیال‌پردازی بوده و باعث می‌شود آرمان‌ها در حد شعار باقی بمانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Realism and Idealism Ratio from Imam Ali's (AS) Perspective

نویسندگان [English]

  • ahmad abedi 1
  • yadollah mahmoodi 2

1 Associate Professor, Department of Philosophy and Theology, University of Qom

2 Graduated from level 4 of jurisprudence and principles of the seminary of Qom

چکیده [English]

Islam is a realistic religion; In the sense that in search of "reality" as an ideal, it directs people's efforts. Therefore, Imam Ali (as) in Nahj al-Balaghah, following the Qur'an in appropriate situations, has explained the reality. Realism has been of particular importance in all areas of life. The present study uses a library method to assess the realism and idealism from the perspective of Imam Ali (AS) and the results of the research indicate that: Imam Ali (AS) according to the realism that they had from social, political and time conditions, for They did not spare any effort to preserve and strengthen the ideals of the fledgling Islamic regime. In Imam Ali's (as) view, realism is the same truth that is based on correct judgment and worldview, and ultimately has a reasonable, human and divine reaction, and saves man from the hopeless and dark approach to seeing the world. Gives. Idealism refers to the sublime and constructive aspirations that, without regard to reality and without the use of logical mechanisms, are imaginary and cause ideals to remain slogans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • realism
  • relativism
  • idealism