نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، دکترای مدیریت دولتی

چکیده

بسیاری از کشور‌های درحال توسعه، به‌‌ویژه کشور‌های مسلمان مانند ایران اسلامی، به‌‌دنبال مدلی مناسب برای رسیدن به توسعۀ سیاسی پایدار هستند. جهان غرب، علی‌رغم موفقیت‌های فراوان در عرصۀ توسعة سیاسی، از بعد معنوی و انسانی دچار معضلات و مشکلات عدید‌ه‌ای در این حیطه است. آنچه سبب شد توسعۀ سیاسی در غرب با این مشکلات مواجه شود، نگاه تک‌بعدی و مادی غرب به انسان و خواسته‌های او است. مدل‌های پیاده‌‌شده در کشور‌های پیشرفتۀ غربی را نمی‌توان عیناً در کشور‌های درحال توسعه پیاده کرد؛ زیرا این مدل‌ها علاوه بر نگاه تک‌‌بعدی به انسان، پیش‌زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی این کشور‌ها را نیز درنظر نمی‌گیرند. از این حیث، هر ملت به یک مدل جامع مطابق با ارزش‌ها و هنجار‌های خود نیاز دارد. با توجه به انطباق فرموده‌های امام علی(ع) با مسائل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشور ما، به‌‌نظر می‌رسد توسعۀ علوی را می‌توان به‌‌عنوان مدلی مادر، جهت رسیدن به توسعۀ سیاسی پایدار درنظر گرفت. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از مدل سه‌‌شاخگی (3C)، اهداف و شاخص‌های توسعۀ سیاسی در سه شاخۀ اصلی رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای از دیدگاه امام علی (ع) به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی و سپس با  تحلیل متون و گردآوری اطلاعات به شیوۀ غیر‌مستقیم کتابخانه‌ای و اسنادی، مدلی از توسعۀ سیاسی پایدار منطبق با فرموده‌های امام علی (ع) ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characteristics of Sustainable Political Development in Light of the Guidelines of Imam Ali (AS)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Sa’dabadi 1
  • Ali Asghar Pourezzat 2

1  M.A. Student Governmental Management, University of Tehran

2 Professor Governmental Management, University of Tehran

چکیده [English]

Many of the developing countries especially Muslim countries such as Islamic Republic of Iran have been looking for a suitable model to achieve sustainable political development. Despite the great achievements in the field of political development, the West has had numerous spiritual and moral problems in this area. In fact, what caused the Western political development to face those problems has been its one-dimensional and materialist view of the human and their demands. Models practiced in the Western countries cannot be implemented in developing countries because these models not only have a one-dimensional view of the human but also fail to consider the cultural, social, and religious backgrounds of these countries. Each nation needs a comprehensive model shaped according to its values and norms. The teachings of Imam Ali (AS) match with cultural, social, and religious issues of our country, so it could serve as a comprehensive model to achieve sustainable political development. This research uses 3C model to study the goals and indexes of political development in Imam Ali’s viewpoint and analyzes the texts and gathers data to offer a local model of sustainable political development on the basis of Imam Ali’s teachings.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sustainable political development
  • indexes of sustainable political development
  • goals of sustainable political development
  • Imam Ali (AS)