نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه زبان وادبیات عربی دانشگاه تهران

2 استادیارگروه زبان وادبیات عربی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

چکیده

غدیر یکی از مهمترین سرچشمه های جوشان و الهام بخش شاعران و ادیبان در طول تاریخ به­شمار می آید و شاعران زیادی در این زمینه بیتها سروده و شعرها گفته­اند که هر یک بیانگر میزان ارادت ایشان به آستان مقدس امام علی (ع) می­باشد. شعر عربی نیز از این قاعده مستثنی نیست  و موضوعات و دستمایه­های غدیریه­های عربی، چنان وسیع است که محدود به  بحث خاص و یا شاعری خاص نمی­شود. با توجه به اهمیت والای موضوع غدیر و بازتاب  فراوان آن در اشعار عربی، بر آن شدیم تا اشعار عربی را با تکیه بر درون مایه ها و اسلوب این اشعار بررسی نماییم. مطالعات حاصل از این تحقیق حاکی از آنست که در میان درونمایه­های فراوان  غدیریه­های عربی، موضوعاتی از قبیل  ابراز ارادت به امام علی(ع) ، اشاره به آیه ولایت ، بیعت  با امام، نفرین دشمنان، اشاره به خلافت امام و نکوهش سقیفه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده­است . اما از ناحیه­ی اسلوب، سبک قصاید غالباً به­صورت ایجاز است، گرچه در برخی موارد شاعران به استطراد و پراکنده­گویی نیز پرداخته­اند، غدیریه ها غالباً، جنبه­ی اقناعی و اثباتی دارند ، البته این امر مانع از بهره­گیری شاعران از ویژگی­های زیبایی شناسی و بکارگیری  تصاویر شعری بدیع و جذاب نمی­شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Glance over Arabic Ghadir Compositions

نویسندگان [English]

  • abolhasan amin moghadasi 1
  • AZAM SHAMSODDINI 2

چکیده [English]

Ghadir event was one of the mainsprings which has inspired poets and literary writers throughout the history. A large number of poets have composed poems and verses about the event, each representing their devotion to Imam Ali (A). Arabic poems are no exception. The themes and contents of Arabic Ghadir compositions are so vast that they cannot be restricted to certain subjects or special poets. Given the high significance of the event and its reflection in Arabic poems, we attempted to analyze Arabic poems with regard to their related themes and styles. The findings of the study reveal that among the numerous existing themes, subjects like expressing devotion to Imam Ali (A), citing Guardianship (Vilayat) verse, pledging allegiance to the Imam, cursing the enemies, referring to caliphate of the Imam, and reproaching Saqifa are more frequent. Concerning the style, the common style of odes is brevity; though some poets have composed scattered and extensive poems. Although Ghadir poets have attempted to write persuasively and approvingly, they have not disregarded deploying aesthetics as well as attractive and innovative poetic imageries in their poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Arabic Ghadir compositions
  • Guardianship (Vilayat)
  • Imam Ali (A)
  • themes
  • styles