گونه‌ها و روش‌های تفسیر امام علی (ع) در روایات تفسیری اهل سنت

دوره 2، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 21-40

حسین خاکپور؛ احمد عابدی


پیامدها و دستاوردهای حکومت امام علی (ع)

دوره 3، شماره 5، شهریور 1391، صفحه 23-45

علی‌اکبر امینی؛ فرزانه دشتی


شیوه های اجتماعی سیاسی امیرمومنان (ع) در جهت جذب و هدایت مخالفان

دوره 8، شماره 15، خرداد 1396، صفحه 23-42

کاوس روحی برندق؛ صالح قربانیان


واقعة غدیر در آیینة اشعار سید‌حمیری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 25-41

مهین حاجی‌زاده


معنا شناسی اسماء و صفات الهی در اندیشه ی علوی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 25-48

رضا برنجکار؛ ابوذر نوروزی


الگوی مدیریت بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین علی (ع)

دوره 3، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 27-52

محمدرضا ستوده‌نیا؛ محمد جانی‌پور


واکاوی خطبه «نکوهش مردم بصره» امام علی(ع) با توجه به بافت متنی و بافت موقعیتی

دوره 6، شماره 12، آذر 1394، صفحه 29-47

سید اسماعیل حسینی اجداد؛ سیده اکرم رخشنده نیا؛ حسینعلی ایازی


ویژگی‌های حکومت توسعه‌یافته در پرتو رهنمودهای امام علی(ع)

دوره 4، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 33-52

علی اصغر سعدآبادی؛ علی اصغر پورعزت


تحلیل احراق انسان توسط امام علی(ع) در روایات

دوره 10، شماره 19، فروردین 1398، صفحه 130-150

10.30465/alavi.2019.4425

فاطمه خان صنمی؛ مهدی فرمانیان


تدابیر،ارتقاءوتوسعۀاقتصادی درسیرۀامیرالمؤمنین علی(ع)

دوره 9، شماره 17، فروردین 1397، صفحه 31-54

رمضان محمدی؛ یاسر آقا محمدی


مردم‌سالاری در حکومت امام علی (ع)

دوره 4، شماره 8، اسفند 1392، صفحه 40-60

احمد بخشایش اردستانی؛ فرزانه دشتی


درآمدی بر زمینه‌های نوستالژی در نهج البلاغه

دوره 7، شماره 14، آبان 1395، صفحه 41-57

رمضان رضایی؛ یدالله رفیعی


حدیث ثقلین و پژوهش قوام‌الدین محمد وشنوی دربارة آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 43-59

کامیار صداقت ثمرحسینی


جایگاه امام علی (ع) در آرای کلامی اسماعیلیه

دوره 6، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 45-63

فاطمه جان احمدی


رفتارشناسی امام علی(علیه‌السلام) با اولین مخالفان داخلی حکومت اسلامی

دوره 8، شماره 16، دی 1396، صفحه 45-70

معصومه شیردل؛ بی‌بی‌سادات رضی بهابادی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ محمد جانی پور


اعجاز قرآن از دیدگاه امیرمؤمنان علی (ع)

دوره 3، شماره 5، شهریور 1391، صفحه 47-65

منصور پهلوان؛ شکوه چینی‌فروشان


تجلّی مضامین کلام امام علی (ع) در شعر متنبی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 47-65

یدالله رفیعی؛ رمضان رضایی


انواع تصویر در نهج‌البلاغه

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 49-77

ولی الله حسومی