نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

از قرن‌ها پیش دانشمندان علوم اسلامی دربارة وجوه اعجاز قرآن تحقیق کرده و با استناد به شواهد قرآنی وجوه گوناگونی را ذکر کرده‌اند. بعضی از ایشان بر جنبه‌های بلاغی تأکید کرده و برخی وجوه معرفتی و معنوی را برگزیده‌اند. برای دست‌یابی به دیدگاه عمیق‌تری دربارة وجوه اعجاز قرآن بهره‌جویی از نظرهای کسانی که زمان نزول وحی را درک کرده و یا نزدیک به آن بوده‌اند، بسیار شایسته است و در این میان کلام امام علی (ع)، که خود شاهد نزول وحی و تربیت‌یافتة مکتب قرآن است، صحت و اعتبار بیش‌تری دارد. در این پژوهش وجوه اعجاز قرآن از دیدگاه امیرمؤمنان (ع) بررسی شده است. ترسیم سیمای قرآن در نهج‌البلاغه به‌وضوح بیان‌گر عظمت و چندبعدی‌بودن وحی است. امام علی (ع) در کلام شیوای خویش وجوه گوناگونی از اعجاز قرآن را بیان کرده ‌است. ایشان علاوه بر اعجاز بلاغی، اعجاز علمی، اخبار از غیب، و نبود تناقض در قرآن به معارف والای قرآن و تشریع احکام الهی و اعجاز هدایتی آن اشاره کرده ‌است. این بررسی نشان‌‌دهندة آن است که ایشان در کنار هریک از وجوه گوناگون اعجاز قرآن، با تعابیر گوناگون بر جنبة هدایتی این کتاب شریف تأکیدی خاص داشته ‌است. ایشان قرآن را هادی، راهنما، ناصح، نور، شفا، سراج، و ینابیع‌العلم معرفی کرده و صریحاً بیان کرده ‌است که این کتاب کریم بر هدایت همة انسان‌هایی که با آن قرین و همنشین می‌شوند می‌افزاید و یا از گمراهی آنان می‌کاهد. بنابراین، به نظر می‌رسد مهم‌ترین وجه اعجاز قرآن کریم هدایت مخاطبان و آیندگان در همة سطوح علمی و معرفتی و در همة قرون و اعصار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Miracle of Quran from the Point of View of 'Amīr al-Mu'minīn (PBUH)

نویسندگان [English]

  • Mansour Pahlavan 1
  • Shokouh Chiniforoushan 2

چکیده [English]

Since early centuries Muslim scholars have studied about different aspects of miracle of the holy Quran and have expressed variant ideas based upon Quran examples. Some have emphasized on its eloquence and others have selected its spiritual and cognitive usages. To gain deeper and more accurate remarks on the Quran miraculous character it is better to study through point of views of those who lived at the age of Revelation, or at least nearby. Among them, one of the best examples was Imam Ali (PBUH), the witness of descending the Revelation who was grown under the Quran's teachings, whose words lead us to realize the miraculous aspects of the holy Quran. The Quran's face have been illustrated inside the bright and clear mirror of Imam Ali's (PBUH) speeches as well as interesting and considerable descriptions. Such descriptions obviously declare majesty and multisided of Revelation and clarify many aspects of the miracle of Quran. It seems that all descriptions accompanied specially with the guidance aspect of Quran referring to the miraculous leadership and guidance of addressees for the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • miracle of Quran
  • Nahj-al-balaghah
  • miraculous aspect
  • Challenge