علمی-پژوهشی
عبرت‌‌آموزی و نقش آن در اخلاق و تربیت اسلامی از دیدگاه امام علی (ع)

محمد اخوان؛ اکرم احمدیان احمدآبادی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1391، صفحه 1-22

چکیده
  از مهم‌‌ترین روش‌‌های تربیت اسلامی که در قرآن، سنت، و سیرة ‌‌امامان معصوم علیهم‌السلام، ازجمله امیر‌‌المؤمنین علی (ع)، به آن توجه و تأکید شده «عبرت‌‌آموزی» است. خداوند در قرآن کریم در آیات گوناگون یکی از مهم‌‌ترین منابع و عوامل هدایت انسان را عبرت از گذشته و گذشتگان معرفی می‌‌‌‌‌‌کند ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
پیامدها و دستاوردهای حکومت امام علی (ع)

علی‌اکبر امینی؛ فرزانه دشتی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1391، صفحه 23-45

چکیده
  پس از حکومت نبوی حکومت امام علی (ع) است که به‌رغم مدت زمان کوتاهش پیامدها و آثار فراوانی را برای جامعة بشری به‌همراه داشته است. رفتار و نگرش سیاسی ایشان به‌گونه‌ای بوده است که نه‌فقط برای مسلمانان بلکه برای تمام دوره‌ها و حکومت‌ها به‌مثابة الگویی به‌کار گرفته می‌شود تا بشر به‌واسطة آن مسیر سعادت و خوش‌بختی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
اعجاز قرآن از دیدگاه امیرمؤمنان علی (ع)

منصور پهلوان؛ شکوه چینی‌فروشان

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1391، صفحه 47-65

چکیده
  از قرن‌ها پیش دانشمندان علوم اسلامی دربارة وجوه اعجاز قرآن تحقیق کرده و با استناد به شواهد قرآنی وجوه گوناگونی را ذکر کرده‌اند. بعضی از ایشان بر جنبه‌های بلاغی تأکید کرده و برخی وجوه معرفتی و معنوی را برگزیده‌اند. برای دست‌یابی به دیدگاه عمیق‌تری دربارة وجوه اعجاز قرآن بهره‌جویی از نظرهای کسانی که زمان نزول وحی را ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
زیبایی‌شناسی گونه‌های جناس در نهج‌البلاغه

شیرین سالم؛ مهین حاجی‌زاده

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1391، صفحه 67-90

چکیده
  جناس همانندی دو کلمه در لفظ با اختلاف آن‌ها در معناست. جناس از مهم‌‌ترین عناصر علم بدیع است و به‌وضوح در نهج‌البلاغه‌‌ دیده می‌‌شود. هدف از به‌کارگیری جناس تألیف کلام به‌گونه‌‌ای‌‌ است که بر زیبایی فنی آن افزوده شود، و باعث می‌شود که متکلم در تعبیر سخن خود به اوج کمال فنی نایل آید. این صنعت در ادبیات ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تبیین مؤلفه‌های سیاست اخلاقی امام علی (ع) پس از رسیدن به امامت و حکومت

حسین سلطان محمدی؛ فاطمه سلطان محمدی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1391، صفحه 91-116

چکیده
  واژة سیاست به معنای اقدام به کاری طبق مصلحت آن است. بر اساس مبانی اسلام می‌توان گفت سیاست، در معنای عام، تجلی ولایت و رهبری خلق برای حرکت به سوی خالق و زمینه‌سازی تحقق هدف خلقت انسان است. تعریف سیاست در معنای خاص آن نیز چنین است؛ تدبیر و ادارة امور جامعه در مسیر تحقق ولایت الهی. نگاه علی (ع) به سیاست نگاهی توحیدی و الهی است. سیاست ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
فضایل حضرت علی (ع) در قصیدة لامیّة‌ ابن عباد

صادق سیاحی؛ سعیده منصوری‌نیا

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1391، صفحه 117-138

چکیده
  اسماعیل بن عباد، ملقب به صاحب، وزیر فرهیخته و شاعر برجستة ایرانی و عربی‌سرای قرن چهارم است. صاحب ادیب و سراینده‌ای متعهد و شیعی است، که در بسیاری از اشعار خود تعهد و پای‌بندی‌اش را به مذهب شیعه و دفاع از حقانیت اهل بیت علیهم‌السلام نمایان کرده است. وی شیفتة اهل بیت، به‌ویژه حضرت علی‌ (ع) است. یکی از قصاید مشهور و برجستة ...  بیشتر