نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسندة مسئول)

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اسماعیل بن عباد، ملقب به صاحب، وزیر فرهیخته و شاعر برجستة ایرانی و عربی‌سرای قرن چهارم است. صاحب ادیب و سراینده‌ای متعهد و شیعی است، که در بسیاری از اشعار خود تعهد و پای‌بندی‌اش را به مذهب شیعه و دفاع از حقانیت اهل بیت علیهم‌السلام نمایان کرده است. وی شیفتة اهل بیت، به‌ویژه حضرت علی‌ (ع) است. یکی از قصاید مشهور و برجستة صاحب در مدح حضرت «قصیدة لامیّه» است. ابن عباد در این قصیده به بیان مناقب و فضایل آن حضرت، به‌نحوی بسیار شیوا و دلکش، پرداخته است. مدح صاحب از حضرت علی‌ (ع) در این قصیده مدحی قلبی و برخاسته از عمق جان و اعتقاد اوست. درواقع این ابیات اقتباسی بسیار زیبا و روشن از آیات قرآن و احادیث پیامبر (ص) است. وی در این ابیات تصویری بسیار درخور از شخصیت حضرت علی‌ (ع) ترسیم می‌کند، هرچند قلم بشر را توان آن نیست که تمام زوایای شخصیت آن گوهر هستی را به تصویر بکشد. در این مقاله برآن‌ایم به بررسی پاره‌ای از فضایل شخصیت حضرت علی‌ (ع)، که صاحب بن عباد در این قصیده به آن اشاره کرده است، بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Personality of Imam Ali (PBUH) in Ode Lamiyya by Ibn-Ebad

نویسندگان [English]

  • Sadeq Sayyahi 1
  • Saeedeh Mansouri Nia 2

چکیده [English]

Ismail Ibn-e-Ebad Known as Sahib, an Iranian educated minister and prominent poet was the composer of Arabic poems in 4th century. He is a Committed Shiite poet a man of letters who has demonstrated his loyalty and commitment to the Shiite religion and Ahle-Beyt in many of his poems. There is one of the Sahib’s most famous and outstanding odes. Praising Imam Ali (PBUH) is the ode title Lamiyya in which he describes the virtue of his majesty very eloquently. Sahib’s panegyric of the Imam is this ode that originated in his heart and deep faith, and in fact these verses are clear and fascinating adaptations of Quran verses and Narrations which depict an invaluably and precious picture of Imam Ali’s personality. Although it is not possible for the mortal pen to describe this diamond of creation, in this article we try to study some aspects of Imam Ali’s personality which Sahib-Ibn-e-Ebad has noticed in his ode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Imam Ali (A.S)
  • Sahib Ibn-e-Ebad
  • Quran
  • hadis
  • Lamiyya ode