نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پس از حکومت نبوی حکومت امام علی (ع) است که به‌رغم مدت زمان کوتاهش پیامدها و آثار فراوانی را برای جامعة بشری به‌همراه داشته است. رفتار و نگرش سیاسی ایشان به‌گونه‌ای بوده است که نه‌فقط برای مسلمانان بلکه برای تمام دوره‌ها و حکومت‌ها به‌مثابة الگویی به‌کار گرفته می‌شود تا بشر به‌واسطة آن مسیر سعادت و خوش‌بختی را طی کند. رفتارها و ویژگی‌هایی مانند صراحت، پاسخ‌گویی و حساب‌پس‌دهی، حاکمیت عامه، عدالت و برابری، انتخابات آزاد، شایسته‌سالاری، و حاکمیت قانون، که امروزه مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی قرار گرفته‌اند، در اندیشة سیاسی و حکومت آن امام جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این مسئله، ضرورت بازنگری در اندیشه‌های امام علی (ع)، با توجه به نگرش الهی و انسان‌مدارانة آن حضرت احساس می‌شود؛ چراکه حکومت علوی در طی مدت کوتاه خویش، همة آن‌چه را بر عهده گرفته بود، محقق ساخت. ما می‌کوشیم که با درک آثار و پیامدهای حکومت امام علی (ع) فضای مناسب‌تری را برای رشد و بالندگی آحاد مردم در جامعه ترسیم و فراهم کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lesson Learning and its Role in Islamic Ethic and Training from the Viewpoint of Imam Ali (PBUH)

نویسندگان [English]

  • Amini Ali Akbar 1
  • Farzaneh Dashti 2

چکیده [English]

The most important methods of Islamic ethic and training which is considered and emphasized in Quran, the Sunnah and religious leader’s lifestyle including Imam Ali’s (PBUH), is a historical lesson for learning methods.
Holy Qur'an in various verses introduces historical lessons for learning methods as one of the leading causes of human resources and invites people by different words and phrases to pause and look at the story of virtuous and guilty people for reflecting and monitoring the fate and destiny of them. Since historical events and accidents are similar actions, lack of attention to their lessons will cause excessive loss.
In this essay, and in order to introduce the significance of this matter, it is tried to present this issue and its effect on Islamic ethic and training field by referring to authoritative sources especially Imam Ali’s lifestyle and his valuable ideas and recommendations in Nahj-al-balaghah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lesson
  • History
  • Imam Ali (PBUH)
  • Nahj-al-balaghah
  • Islamic ethic and training