نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث

2 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی

چکیده

آگاهی از روش معصومین، به‌خصوص امام علی ‌(ع) به‌عنوان وارث علم پیامبر، ما را در استفادة صحیح و روشمند از قرآن رهنمون می‌سازد. ضرورت پرداختن به این موضوع وقتی دوچندان می‌نماید که بدانیم شمار شایان توجهی از روایات این امام همام در تفاسیر اهل سنت ذکر و به آن‌ها استناد شده است.
مقالۀ حاضر به روش توصیفی ـ کتابخانه‌ای ابتدا روایات تفسیری امام علی ‌(ع) را از این مصادر استخراج و سپس گونه‌ها و روش‌های آن را بررسی کرده است و نتیجه می‌گیرد که امام در سخنان خود، بسته به ظرفیت و فضای حاکم، به روش‌های گوناگون روایی، لغوی، بیان مصداقی، تمثیلی و غیره قرآن را تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Types and Methodologies of Imam Ali's Interpretation in Sunnis' Interpretive Hadiths

نویسندگان [English]

  • Hossein Khakpur 1
  • Ahmad Abedi 2

1 Associate Professor of Quranic Sciences and Hadiths Dept, Sistan and Baluchestan University

2 Assistant Professor, Theology and Islamic Sciences, Qom University.

چکیده [English]

Knowledge of the methodologies of the Infallibles (pbut) and in particular that of Imam Ali (pbuh) as the inheritor of the Holy Prophet's (pbuh) knowledge will help us to make correct and systematic uses of the Holy Quran. Treating this point will appear as some very necessary undertaking if we know that a considerable number of hadiths of this Imam (pbuh) has been mentioned and referred to in interpretations made by Sunni scholars.
In a descriptive-library manner, at first, the present article extracts Imam Ali's interpretive hadiths from these sources and then goes to discuss their types and methodologies. Finally, it comes to the conclusion that in his valuable words, depending on the prevalent situation, the Imam (pbuh) has explained the Holy Quran in various ways among which are explanation of the Holy Quran by the Holy Quran, narrative and lexical methods, the method of making references to instances, and analogical explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (PBUH)
  • methodologies
  • Interpretation
  • Sunnis