نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

امام علی(ع) بعد از رسیدن به خلافت، مهم‌ترین و اصلی‌ترین برنامه خویش را اجرای اصلاحات برای بازگشت جامعه به سنّت و جامعه نبوی قرار داد. رسوبات باقیمانده از جاهلیّت و سنّت‌ها و تحوّلات بعد از رحلت رسول الله(ص)، مانعی بر سر راه امام برای تحقق اصلاحات بود. این موانع مؤلّفه‌های متعدّدی داشت که بخشی به جامعه قبایلی و نگرش‌های حاکم در جامعه و بخشی دیگر مجموعه تحوّلات دوران خلفای قبل از امام علی(ع) باز می‌گشت. در مقالة حاضر، این مؤلّفه‌ها بررسی و تحلیل میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation and analysis of the policy of the oppositional group to the political reforms of Imam Ali

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Chelongar

Faculty member of the history department at Isfahan University

چکیده [English]

When Imam Ali (Peace be Upon Him) became the Caliph, he announced his main political and reformist program as the return to the Sunnah of Mohammad (Peace be Upon Him) and the reforms of the prophet which he believed had not been followed for some time. The leftovers of the Jaheliyah and the customs and the changes which had occurred after the death of the prophet formed the main obstacles to Imam to achieve his reforms. These obstacles had a great number of indices some of which had origins in the tribal societies and the dominant views over the Arab community of that time and some of these obstacles were related to the conditions of the society due to the three caliphs before Imam Ali (Peace be Upon Him). This article deals with these obstacles and attempts to probe into them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (peace be upon Him)
  • Alavid Reforms
  • Impediments to the reforms
  • Hierarchical groups
  • Alavid politics