نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

2 استادیار گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اندیشمندان تأکید دارند و مطالعات متعدد نیز نشان داده است که حکومت‌ها برای برقراری تعامل بین ‌‌عناصر سازندۀ هر ساختار سیاسی‌ ـ که قانون‌، مقامات و ‌‌مردم را شامل می‌شود‌ ـ نیازمند و موظف به تهیه و تنظیم خط‌مشی‌‌های ارتباطی‌اند. در این راستا، بررسی فرمان حضرت امام‌علی‌(ع) به مالک اشتر، با روش تحقیق اسنادی و در چهارچوب زبان و ادبیات علوم‌ ارتباطات اجتماعی، بیانگر این مهم است که آن حضرت(ع)، به‌نوعی تإکید دارند که هیچ حکومتی نمی‌تواند بدون ارتباط با شهروندان خود عمل کند و باید بین حکومت (حاکم، نهادها و دستگاه‌های حکومتی) با مردم و برعکس، جریان مداوم اطلاعات، دستورالعمل‌ها، عقاید و ... برقرار باشد. در این حوزه می‌توان در بخش‌هایی از محتوای عهدنامۀ مالک اشتر، رهیافت‌هایی برای تمامی جوامع بشری مشاهده کرد، از جمله: توجه و احترام یکسان به تمامی شهروندان، مشخص‌کردن گروه‌های اجتماعی که شهروندان به آنها تعلق دارند و فراهم‌سازی امکان تعامل بین حکومت با قشرهای مختلف جامعه، فراهم‌کردن فرصت‌هایی برای برقراری ارتباط مستقیم، مباحثه و گفت‌وگوی عموم شهروندان با بالاترین مقامات حکومتی، فراهم کردن زمینه‌هایی برای دسترسی گروه‌های اجتماعی ضعیف‌تر به مراکز قدرت و نیز انتقال نیازهای آنان به حکومت، بدون آنکه این طبقه از شهروندان در بیان تقاضاها و انتظارات خود پیش‌قدم باشند، و فراهم‌کردن فرصت‌‌های متنوع ارتباطی برای بیان انتقادها و ارائۀ نظرات شهروندان و یا گروه‌های اجتماعی به مقامات حکومتی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Resulting Guidelines of Malik Al Ashtar's Treaty for the Regulation of Government's Communicating Policies with Citizens

نویسندگان [English]

  • Bahram Jabarloui Shabestari 1
  • Hossein Ali Afkhami 2

1 Lecturer at University of Applied Science and Technology

2 Assistant professor at Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

According to quasi- experimental study, and as thinkers emphasize, each government is obliged to prepare and regulate its communicating policies in order to make interaction between its constructive elements of each political structure including law and rankings and its people. Thus, reviewing the command of Imam Ali (AS) to Malik al-Ashtar, through documentary research and the framework of social communication sciences literature, reveals that Imam Ali (AS) some how insisted that no fair government can act truly without having communication with its citizens and there should be continuous flow of information, guidelines, ideas, etc. between the government (governor, institutions and governmental systems) and its people and vice versa. Within this field, one can find some guidelines for all of the human societies in some parts of Malik
al-Ashtar's treaty. Such as equal care and respect for all citizens, clarifying the social groups and providing interaction between government and different social groups, providing chances for direct communication, discussion and dialogue of citizens with the highest government authorities, providing channels for the weaker social groups in order to access the power centers and also communicating their needs, and providing different communication chances in order to talk about the criticisms and citizen's views toward the authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • Malik al-Ashtar's treaty
  • Citizens
  • Government
  • Communication Policies