کلیدواژه‌ها = امام علی (ع)
تعداد مقالات: 22
1. نقد و تحلیل دیدگاه شکری آلوسی درباره نامه ششم نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

اعظم حسین پور اصل؛ صمد بهروز


2. نقش ابوجعفر اسکافی (د240ق) در دفاع از حریم علوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30465/alavi.2021.31873.2107

هما محب علیان؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسد بیگی؛ مصطفی گوهری فخرآباد


3. مؤلفه‌های قدرت هوشمند در نهج‌البلاغه

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 197-223

10.30465/alavi.2021.6855

حسین فتاحی اردکانی؛ رضا محمود اوغلی


4. روایت «گمانه‌زنی منع نبوی از خلافت علوی» در سنجة نقد

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-106

10.30465/alavi.2021.6038

زهرا خراسانی؛ محسن دیمه کار گراب


7. تأثیر جغرافیای محیطی بر اخلاق و رفتار مردم بصره در عصر امام علی(ع)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-26

10.30465/alavi.2020.5544

اکرم السادات حسینی هنومرور؛ کمال صحرایی؛ علی محمد میرجلیلی


8. عوامل، موانع و راهکارهای مدیریتی مؤثر در تحقق انضباط اجتماعی بر مبنای آموزه های تربیتی امام علی (ع)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-25

10.30465/alavi.2020.5549

اسماعیل خارستانی؛ ایراندخت فیاض؛ علی خورسندی


9. اثرپذیری شعر و نثر امام شافعی از سخنان امام علی (ع)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-26

10.30465/alavi.2019.5145

وحید سبزیان پور؛ فاروق نعمتی


10. اندیشه ورزی در آیینه قرآن و نهج‌البلاغه

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 180-195

10.30465/alavi.2019.4949

میترا فرازمندی؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی


12. سیما و سیرة حضرت علی و اهل بیت (ع) در تذکرة الاولیای عطار نیشابوری

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

فضل الله رضایی اردانی(نویسنده مسئول)؛ غلامرضا هاتفی مجومرد


13. واکاوی خطبه «نکوهش مردم بصره» امام علی(ع) با توجه به بافت متنی و بافت موقعیتی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-47

سید اسماعیل حسینی اجداد؛ سیده اکرم رخشنده نیا؛ حسینعلی ایازی


14. بررسی مضامین مشترک اخلاقی و حِکمی در نهج‌البلاغه و بوستان سعدی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-23

سیدمحمد آرتا؛ الیاس نورایی


15. رمان تاریخی عذراء قریش اثر جرجی زیدان، الگوی حقانیت امام علی (ع)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-44

عسگر بابازاده اقدم


16. امام علی (ع) و مدیریت عواطف در خطبه‌های «شقشقیه» و «جهاد»

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-80

نوذر عباسی عباسی؛ مرتضی قائمی؛ مسیّب یارمحمدی واصل


17. معناشناسی واژۀ عدالت در نهج‌البلاغه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

علی افضلی


18. عبرت‌‌آموزی و نقش آن در اخلاق و تربیت اسلامی از دیدگاه امام علی (ع)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-22

محمد اخوان؛ اکرم احمدیان احمدآبادی


19. پژوهشی در مسیر امام علی ‌(ع) به صفین و محل جنگ صفین

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 42-72

احمد خامه یار


20. سیمای امام علی (ع) در قصیدۀ عینیۀ عبدالباقی العمری

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 73-89

آفرین زارع؛ مرضیه کهندل جهرمی


21. نقش یهودیان در انحراف جامعة عصر خلفا و مقابله با امام علی (ع)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 105-124

سیدمحمدجعفر میرجلیلی


22. رهنمود‌های حاصل از عهدنامۀ مالک اشتر برای تنظیم خط مشی ارتباطی حکومت‌ها با شهروندان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-57

بهرام جبارلوی شبستری؛ حسین علی افخمی