نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب

2 عضو هیئت علمی پایگاه استنادی جهان اسلام

چکیده

امام علی ‌بن ابی‌طالب ‌(ع) شخصیتی است بی‌نظیر که شاعران بسیاری از مذاهب گوناگون، اعم از شیعه و سنی، زبان به مدح ایشان گشوده‌اند. اما پس از کاوش در میان مدایح امیرمؤمنان، به قصیده‌ای از شاعری گمنام برخوردیم که با وجود برخورداری از قریحۀ شگفت‌انگیز شاعری و توانمندی و تسلط در شعرسرایی، به‌ویژه مدیحه‌سرایی، از نظرها دور مانده و تاکنون بررسی نشده است. از آن‌جا که این شاعر عراقی در عصر عثمانی و دورۀ رکود ادبی زندگی می‌کرده و دیوان شعر خود را به اظهار ارادتش به اهل بیت پیامبر رحمت، به‌خصوص امام علی (ع) اختصاص داده، از انصاف دور است که فقط قصیدۀ بردۀ بوصیری را قصیدة برجستۀ این دوره بدانیم. برای همین، در این مقاله سعی کرده‌ایم تا با معرفی عبدالباقی‌ العمری به اهل علم و ادب، به بررسی درون‌مایه‌ها و شیوۀ شاعری وی در قصیدۀ عینیه‌اش و بررسی سیمای امام علی (ع) در آن بپردازیم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Imam Ali's Profile in 'Abdul Baqi al-Amari's 'Ayniyah Ode

نویسندگان [English]

  • Afarin Zare 1
  • Marzie Kohandel Jahromi 2

1 Associate Professor, Arabic Language and Literature, Shiraz University

2 Member of Islamic World Science Citation Center (ISC)

چکیده [English]

Imam Ali Ibn Abi Talib (pbuh) is an unrivalled figure whom many poets of various sects have admired. In this regard, Sunni poets are among the pioneers. If we search in panegyrics composed to admire the Commander of the Faithful, we will come to an ode composed by a not so well-known poet who, in spite of his talent and ability to compose sweet poems, has been ignored and no attention has been yet paid to him. Since this Iraqi poet lived in the Ottoman period and during the period of literary stagnation and has devoted his collection of poems to the Household (pbut) and in particular Imam Ali (pbuh), it is not so fair to introduce Burdah Busiri as the [only] eminent ode composer of that time. For the same reason, in the present article, the authors have tried to introduce 'Abdul Baqi al-Amari to the people of knowledge and literature, discuss themes wrought and style adopted by him in his 'Ayniyah ode and Imam Ali's profile in this ode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (PBUH)
  • Ottoman Period
  • panegyric
  • Ayniyah ode
  • 'Abdul Baqi al-Amari