نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه

2 هیات علمی دانشگاه علامه مدیریت دولتی

3 هیات علمی دانشگاه علامه

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مدیریتی مؤثر در تحقق انضباط اجتماعی بر مبنای آموزه های تربیتی امام علی (ع)می باشد که با روش تحلیلی و استنتاجی انجام شده است.
در این تحقیق پیش از پرداختن به هدف اصلی تحقیق، اهمیت نظم در زندگی، اصول و فنون انضباط مورد بررسی قرار گرفته است. سپس عوامل، موانع و راهکارهای مدیریتی مؤثر در تحقق انضباط اجتماعی بر مبنای آموزه های تربیتی امام علی (ع)استنتاج و تحلیل شده است.
نتیجه تحقیق نشان می دهد که عواملی که در این تحقیق استنتاج شده و مورد بررسی قرار گرفت، مختص به زمان و دوره امام علی (ع)نمی باشد، بلکه این عوامل برای هر دوره و زمانی قابل اجراست و چنانچه این عوامل و موانع و راهکارها، ملاک و معیار انضباط اجتماعی قرار گیرد، آثار مثبت و سازنده آن در سازمانها و جوامع محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors, Barriers, and Effective Management Strategies for Implementing Social Discipline Based on Imam Ali's (pbuh) Educational Instructions

نویسندگان [English]

  • esmaeil kharestani 1
  • irandokht fayyaz 2
  • ali khorsandi 3

1 alame

2 alame

3 alame

چکیده [English]

The main purpose of the present study is to investigate Factors, Barriers, and Effective Management Strategies for Implementing Social Discipline Based on Imam Ali's (pbuh) Educational Instructions This is done by analytical and inferential methods
In this research, before addressing the main purpose of the research, The importance of order in life and the principles and techniques of discipline have been examined. Then Factors, barriers, and effective management strategies for achieving social discipline Based on the educational teachings of Imam Ali (AS) it has been deduced and analyzed.
The research results show that Factors that in this study was deduced and examined, , Is not specific to the time and period of Imam Ali (AS), But These factors applicable to each period of time And if these factors, obstacles and solutions, To meet the criteria of social discipline, Its positive and productive effects will be realized in organizations and communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • social discipline
  • educational teachings
  • management factors

قرآن کریم
نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی.
ابطحی، سید مصطفی (۱۳۷۵). نقش فرهنگ ملی و بومی در وجدان کاری و انضباط اجتماعی، تهران: سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسلامی.
ابیلی، خدایار (۱۳۸۴). ضرورت بحث درباره توسعه شایسته سالاری در سازمان ها، تهران: نشر شیوه.
استونر، جیمز، فری من، ادوارد (۱۳۷۵). مدیریت، مترجم علی پارسیان و سید محمد اعرابی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
افجه ای، سید علی اکبر (۱۳۷۷). «بررسی راههای عملی تقویت وجدان کاری»، مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، ش ۲۷ و ۲۶، صص ۱۱۵-۹۳.
الوانی، سیدمهدی (۱۳۷۵). مدیریت عمومی، تهران: نشرنی.
تمیمی آمدی، عبدالواحد. (۱۳۶۶) غررالحکم و دررالکلم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
جلائیان اکبر نیا، علی (۱۳۸۶).«نظم و انضباط اجتماعی در آموزه های اسلامی». مجله الهیات و حقوق، ش ۲۵. صص ۶۷ - ۹۴.
چلبی، مسعود (۱۳۹۱). جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
حجازی طاقانکی، سیده محترم (۱۳۹۶). نظم اجتماعی در عهدنامه مالک اشتر و ارتباط آن با آیات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب.
حسامی، فاضل (۱۳۸۸). «اسلام و نظم اجتماعی»، مجله معرفت، ش ۱۳۹. ص ۳۳-۱۱.
دشتی، محمد (۱۳۸۹). نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه اسلام، قم: انتشارات اشکذر.
دلشاد تهرانی، مصطفی (۱۳۸۵)، سیره نبوی: منطق عملی، تهران: نشر دریا.
دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷). لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران.
رضاییان، علی و اسدالله زاده، حامد (۱۳۹۳). «عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام»، مجله اسلام و پژوهشهای مدیریتی، ش ۹، صص ۵۷-۷۵.
روحانی، عباس و کریمی، فرزاد (۱۳۷۶). «بررسی روش های ارتقای بهره وری در ساعات کار در ارتباط با وجدان کاری و انضباط اجتماعی»، تهران: سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسلامی.
سبحانی نژاد، مهدی (۱۳۷۹). مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامة درسی کنونی دورة ابتدایی ایران و طراحی برای آینده، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
شریعتمداری، علی (۱۳۹۰). روان‌شناسی تربیتی، اصفهان، مشعل.
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (۱۳۸۳)، روان‌شناسی رشد، تهران: دانشگاه پیام نور.
صمدی، لیلی (۱۳۹۰). نظم فردی و اجتماعی و مطالعه آن در سیره و سخن حضرت علی علیه‌السلام، اصفهان: دانشگاه معارف قرآن و عترت، دانشکده علوم قرآن و حدیث.
طباطبائی، سید محمد و مطهری، مرتضی (۱۳۹۶). اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران: صدرا.
گالیمار، پی یر (۱۳۸۷). رفتار با کودک، ترجمه زهرا معتمدی، تهران: گوهر دانش
گرجیان، محمد مهدی و حسنی علیایی، مریم (۱۳۹۰).«اسلام، اخلاق و انضباط اجتماعی». پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی. ش ۳۷. صص ۵۷ – ۷۴.
محسنی، منوچهر (۱۳۹۴). مقدمات جامعه‌شناسی، تهران: نشر دوران.
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما (۱۳۸۶). نظم و انضباط، قم: بوستان کتاب.
مصباح یزدی، محمد تقی (۱۳۹۳)، فلسفه اخلاق، مترجم احمدحسین شریفی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۷۹). قرآن در آیینه نهج البلاغه، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
، کامبیز (۱۳۸۷). «خرده فرهنگ های محلی و انضباط اجتماعی»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، ش ۱۴. صص ۷۷-۹۶.
۱.    Bonder, A. (۲۰۰۳). A blueprint for the future: Competency based management in KRDC. Canada
۲.    Irwin, Kyle & McGrimmon, Tucker & Simpson, Brent (۲۰۱۰). Sympathy and Social Order, University of South Carolina.
۳.    Stewart, J.E. (۲۰۰۸). “Locus of Control and Self-Attribution as Mediators of Hazardous Attitudes among Aviators: A Review and Suggested Applications”, International Journal of Applied Aviation Studies, ۸(۲), ۲۶۳-۲۸۰.
۴.    Sunday Mboho, Kingdom& Sunday Udoh, Unwana-Abasi(۲۰۱۹). "SOCIAL ORDER: CHALLENGES AND PROSPECTS IN NIGERIA, NORTH WEST SENATORIAL DISTRICT OF AKWA IBOM STATE PERSPECTIVE Global, Journal of Arts", Humanities and Social SciencesVol.۷, No. ۶, pp.۱-۱۰.
۵.    Wilkena, C.S. Walkera, K. Sandberga, J.G. & Holcombb, C.A (۲۰۰۲). "A Qualitative Analysis of Factors Related to Late Life Independence as Related by the Old-Old and Viewed Through the Concept of Locus of Control", Journal of Aging Studies, ۱۶ (۱), ۷۳–۸۶.