کلیدواژه‌ها = نهج البلاغه
واکاوی مولفه های معنایی علم بر پایه روابط هم نشین در نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30465/alavi.2021.34194.2173

ابراهیم فلاح


«بررسی کنش‌های تحمیدی امام علی(علیه‌السلام)، با مردم و سپاهیان در مواجهه با قاسطین، با تکیه بر نهج‌البلاغه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30465/alavi.2022.37171.2277

محمد هادی امین ناجی؛ سید محمدمهدی جعفری؛ مژگان حامی


موانع تحقق شفافیت در حکومت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.30465/alavi.2021.35782.2222

سیدحسن حسینی


عوامل خیانت مردم به حاکمان اسلامی از دیدگاه امام علی علیه السلام در نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.30465/alavi.2021.35852.2226

فریبا شهیدی فر


خوانشی نو از خطبه جهادیه امام علی (ع) بر اساس نظریه فراکارکرد متنی (رویکرد نقش گرای هلیدی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.30465/alavi.2022.40352.2413

پیمان صالحی


تبیین مفهوم الاهیاتی«نفی صفات از خدا» توسط امیر مومنان علی (ع) در خطبه نخست نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.30465/alavi.2022.41243.2441

کاوس روحی برندق


مؤلفه‌های قدرت هوشمند در نهج‌البلاغه

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 197-223

10.30465/alavi.2021.6855

حسین فتاحی اردکانی؛ رضا محمود اوغلی


شناخت شخصیت امیرالمومنین علی(ع) بر مبنای خودپندارۀ ایشان در نهج البلاغه استراتژی تئوری داده بنیاد متنی

دوره 11، شماره 22، بهمن 1399، صفحه 109-133

10.30465/alavi.2021.6062

علی حسین زاده؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ محمد اخوان


علل وموجبات جرم و راهبردهای مقابله با آن در نهج البلاغه

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 1-20

10.30465/alavi.2020.5680

عبدالجبار زرگوش نسب؛ حشمت اله عباسی


اثرپذیری شعر و نثر امام شافعی از سخنان امام علی (ع)

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 1-26

10.30465/alavi.2019.5145

وحید سبزیان پور؛ فاروق نعمتی


واکای و تحلیل شبکه مضامین انگیزش سرمایه انسانی مبتنی بر حکمت های نهج البلاغه: فرایند چرخه تحلیل

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 1-30

10.30465/alavi.2020.5156

جعفر ترک زاده؛ رضا عقیلی؛ محمدجواد سلمانپور؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر جهانی


بررسی شیوه های تبادل معنا در جملات قصار نهج البلاغه بر مبنای رویکرد نقش گرای نظام مند هلیدی (2014)

دوره 10، شماره 19، فروردین 1398، صفحه 1-30

10.30465/alavi.2019.3779

رضا محمدی؛ سید مرتضی صباغ جعفری؛ حسین بازوبندی؛ زینب شجاعی


آثار به‌کارگیری عقل در نهج البلاغه

دوره 10، شماره 19، فروردین 1398، صفحه 21-49

10.30465/alavi.2019.4214

مرتضی قاسمی حامد؛ مجید معارف