نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه معارف و الهیات دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه زهرای اصفهان

چکیده

مسئله حکومت از مهم ترین مسائل  فلسفه سیاسی است . اسلام واضع حکومت نیست ،  اما چون پیامبر اسلام (ص) تشکیل حکومت داد و امیرالمومنین علی (ع) نیز پنج سال در راس خلافت اسلامی قرار گرفت  ، به نظر می رسد با تامل در  کلمات  امام علی (ع) بتوان به  ضوابطی برای تشخیص حاکمیت مورد تایید دین دست یافت . این نوشتار با روش توصیفی _تحلیلی به شیوه ی اسنادی  در صدد پاسخ گویی به سه مسئله مهم ضرروت ،  خاستگاه و اهداف حکومت در نهج البلاغه است .تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی  به عنوان  تکلیف الهی  ، محوری ترین نقش را در خاستکاه و اهداف حاکمیت علوی دارد .بخشی از حقانیت حکومت ،  وابسته به ویژگی های حاکمان است  و بخشی به شیوه های اعمال حاکمیت بر می گردد که باید منطبق بر اخلاق الهی باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Esmat Hemmati

چکیده [English]

.

 
قران
نهج البلاغه ، ترجمه جعفر شهیدی
آریان پور کاشانی ، منوچهر ،(1379) فرهنگ بزرگ یک جلدی  ،تهران ،  نشر الکترونیکی اطلاع رسانی جهان،رایانه   
آیتی ، محمد ابراهیم ، (1366)تاریخ پیامبر اسلام ، تجدید نظر دکتر ابوالقاسم گرجی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران
ابن خلدون ، عبدالرحمن (1362)مقدمه ابن خلدون ، ترجمه :پروین گنابادی ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی
ابن ابی الحدید ،(1965م) شرح نهج البلاغه ،  ج 20، ج1، بیروت ، داراحیاء التراث العربی  
جرج جرداق ، (1375)امام علی (ع)صوت عدالت انسانی ،ج5، ترجمه سید هادی خسرو شاهی ، تهران ، نشرخرم
جعفری ، محمد تقی (1357)  ترجمه و تفسیر نهج البلاغه ، ج2، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
جعفری ، محمد تقی (1373)حکمت اصول سیاسی اسلام ، تهران  ، بنیاد نهج البلاغه
جعفری ، سید حسین (1359)تشیع در مسیر تاریخ ، ترجمه سید محمد تقی آیت اللهی ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
الحلی ، حسن بن یوسف ، (1382)کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ، قدم له و علق علیه جعفر السبحانی ، قم ، موسسه الاما م الصادق
دلشاد تهرانی ، مصطفی (1377)دولت آفتاب ، تهران ، خانه اندیشه جوان 
الشهرستانی ، ابی الفتح محمد بن عبدالکریم ،( 1990م) الملل و النحل ، ج1،، بیروت،  دارالکتب العلمیه
شهیدی ، جعفر ، (1379) علی از زبان علی ، ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
شهیدی  ، جعفر ،(1380) زندگانی فاطمه رهرا ، تهران،  نشر فرهنگ اسلامی
صافی گلپایگانی ، لطف الله ، (1361) الهیات در نهج البلاغه ، تهران ، بنیاد نهج البلاغه  
طباطبایی ، محمد حسین (بی تا )المیزان فی تفسیرالقران ، الجزءالخامس ، قم،  جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه  
طباطبایی  ، محمد حسین ،(بی تا )  معنویت تشیع ، قم،  انتشارات تشیع
طباطبایی ، محمد حسین (1364) اصول فلسفه و روش رئالیسم ، ج1و2،  تهران ، انتشارات صدرا
عبدالمقصود ، عبدالفتاح ، (بی تا ) الاما م علی ، ج2، ترجمه :سید محمد مهدی جعفری ، تهران ، انتشارات شرکت سهامی امتشار
الغزالی ، ابوحامد محمد بن محمد ، (بی تا) احیاء علو م الدین الجزء الاول،  بیروت – لبنان،دارالکتب العلمیه  
الفارابی ، ابی تصر (1995م)آراء اهل مدینه الفاضله و مضاداتها ، بیروت،  دار و مکتبه الهلال  
فروغی،  محمد علی، (1388) سیر حکمت در اروپا ، تهران  ، انتشارات زوار (شرکت قلم )
الکلینی ، اصول الکافی ،(1388ق) ج1 ، صححه و علق علیه علی اکبر الغفاری ، طهران ، دارالکتب الاسلامیه
مجلسی ، محمد باقر، (2008م)  بحارالانوار،ج75،  بیروت –لبنان
مسعودی ، علی ابن الحسین (1365)التنبیه و الاشراف ،ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
مطهری ، مرتضی  ،1366،امامت و رهبری ، قم انتشارات صدرا 
مطهری ،مرتضی ، 1367، سیری در نهج البلاغه ،   تهران  ،ا نتشارات صدرا  
مطهری ، مرتضی ، 1378، سیری در سیره ائمه اطهار ، صدرا ، تهران