نقش یهودیان در انحراف جامعة عصر خلفا و مقابله با امام علی (ع)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 105-124

سیدمحمدجعفر میرجلیلی


درآمدی بر ارزشیابی ولایت‌نامۀ الغدیر

دوره 5، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 107-132

علی‌‌رضا میرزامحمد


بررسی دیدگاه امام علی ‌(ع) پیرامون وظایف مدیران

دوره 2، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 109-132

سعید صیادی؛ محمد زند وکیلی


القاگری آواها در خطبه‌ی جهاد بر اساس نظریة موریس گرامون

دوره 7، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 111-137

قاسم مختاری؛ فریبا هادی فرد


بررسی امکان تفسیر نهج البلاغه از رهگذر روش شناسی اسکینر

دوره 8، شماره 15، خرداد 1396، صفحه 113-132

الناز پروانه زاد؛ منصور میراحمدی؛ ابوالفضل شکوری


فضایل حضرت علی (ع) در قصیدة لامیّة‌ ابن عباد

دوره 3، شماره 5، شهریور 1391، صفحه 117-138

صادق سیاحی؛ سعیده منصوری‌نیا


بررسی علل تفاوت گفتار امیرالمؤمنین (ع) دربارۀ مردم کوفه

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 119-138

فاطمه هاشمی‌زاده؛ حمیدرضا فهیمی‌تبار


دنیا در مکتب موعظه‌ای امام علی (ع)

دوره 3، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 125-140

علی‌رضا میرزامحمد


نقد و ارزیابی عدالت افلاطونی از منظر اندیشة علوی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 139-159

بهرام اخوان کاظمی


شناسنامه فصلنامه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1-2


بررسی شیوه های تبادل معنا در جملات قصار نهج البلاغه بر مبنای رویکرد نقش گرای نظام مند هلیدی (2014)

دوره 10، شماره 19، فروردین 1398، صفحه 1-30

10.30465/alavi.2019.3779

رضا محمدی؛ سید مرتضی صباغ جعفری؛ حسین بازوبندی؛ زینب شجاعی


سبک‌شناسی ادبی نکوهش‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 103-122

حسین کیانی؛ منیژه زارع


اصول و مبانی شورا از منظر امام علی(ع)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 121-150

علیرضا میرزا محمد


غدیر خم: ابتکار نبوی در نفی قدرت استیلایی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 133-151

مجتبی عطارزاده


ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقوط بصره

دوره 6، شماره 12، آذر 1394، صفحه 157-178

علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی؛ وجیهه میری


نقش کوفیان در حکومت امام علی(ع)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 161-179

سید علاء الدین شاهرخی


اندیشه ورزی در آیینه قرآن و نهج‌البلاغه

دوره 10، شماره 19، فروردین 1398، صفحه 180-195

10.30465/alavi.2019.4949

میترا فرازمندی؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی


آثار به‌کارگیری عقل در نهج البلاغه

دوره 10، شماره 19، فروردین 1398، صفحه 21-49

10.30465/alavi.2019.4214

مرتضی قاسمی حامد؛ مجید معارف