نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه لرستان

چکیده

مردم کوفه در طول خلافت امیرالمؤمنین علی(ع) نقش مهمی در تاریخ خلافت اسلامی ایفا نمودند. مسئلة اساسی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است شناخت دلایل حمایت اهل کوفه از امام(ع) در برهه‌هایی از خلافت وی و بررسی عوامل تداوم نیافتن آن توسّط گروه‌هایی از مردم این شهر است. سؤالات پژوهش عبارتند از:
1- تداوم نیافتن حمایت از امام(ع)، ریشه در چه عواملی داشت؟
2- آیا عدالت امام با مناسبات اجتماعی اقتصادی موجود، هماهنگی داشت؟
3- نقش رهبران شیعه و متقابلاً اشراف کوفه در روابط اهل کوفه با امام چه بود؟
مدّعای اساسی مقاله در این نکته است که تداوم نظام اجتماعی جاهلی قبایل، تکیه بر رهبری اشراف، بی‌توجهی به ولایت و رهبری امام و نبود انسجام لازم در شهر کوفه، در نهایت موجب شد تا تلاش‌های امیرالمؤمنین و یارانش در کوفه با مشکلات متعدّدی مواجه شود و این روند، منتهی به شهادت امام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Kufids in the Ruling System of Imam Ali (Peace be Upon Him)

نویسنده [English]

  • Seyyed Allāoddin šāhrokhī

Assistant Professor at Lorestan university

چکیده [English]

The people of Kufa played an important role in the ruling term of Ali (Peace be upon Him) and the Islamic government in general. The major point of concern in this study is the reason for the support given to Imam Ali (Peace be upon Him) and in some phases of his caliphate the discontinuity and hiatus of this support by some people of Kufa the main questions in this study are as follows:
1-What were the main causes of the discontinuity of the people’s support for Imam Ali (Peace be upon Him)?
2- Was Imams justice in harmony with the economic and social conditions of his time?
3- What were the roles of the Shiite leaders and the aristocrats of  Kufa in the manipulation of the people’s relations with Imam?
The present paper asserts that the persistence of the social system of Jāheliah and the manners of  the tribe, the pivotal role of the aristocrats in respect for the leadership of the Imam and finally the existence of  controversies in the city of kufa brought a great deal of  challenges for the Imam and his followers and finally led to his martyrdom .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the people of kufa
  • Caliphat Velayat or Religious Guardianship
  • Household of the prophet
  • the nobles of the tribes