نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ......................

2 ................

چکیده

................

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of "Trust in God" and Its Results from the Perspective of Nahj al-Balāgha (این مقاله با توجه به اینکه مطالب آن مشابه با یکی دیگر از مقالات منتشر شده می باشد با پیگیری نشریه و بنابه درخواست یکی از نویسندگان از فهرست این شماره حذف شده است.)

نویسندگان [English]

  • ................... ................... 1
  • ................ ................ 2

1 .....................

2 ...............