نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

2 مربی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است که نشان داده شود در ولایت و حکومت علی ‌(ع) به پنج وظیفه یا کارکرد مدیریت (برنامه ریزی، سازمان‌دهی، رهبری یا فرماندهی، هماهنگی و هدایت، کنترل و نظارت) توجه می‌شده است. لذا، ضمن طرح مواردی که در این وظایف یا کارکرد‌ها آمده، نمونه‌هایی از خطبه‌ها، نامه‌ها، و حکمت‌های امام علی ‌(ع) و دیگر منابع مربوط انتخاب و مطرح شده است.
در برنامه‌ریزی، به مواردی چون هدف، آینده‌نگری، مدیریت زمان، تداوم، استمرار برنامه‌ها، و انعطاف‌پذیری پرداخته شده است. سازمان‌دهی با تقسیم کار شروع شده و موضوع‌هایی همانند اطاعت و فرمان‌برداری، تفویض اختیار، تخصص و حیطۀ نظارت را دربر می‌گیرد.
در رهبری، به ویژگی‌هایی از قبیل تقوا، علم و آگاهی، بردباری، انتقاد‌پذیری، عفو و بخشش، خود‌سازی، تواضع و فروتنی اشاره می‌شود.
هماهنگی و هدایت، که چهارمین وظیفه است، به منافع وحدت و مضار تفرقه مربوط می‌شود و در آن مواردی مثل هدایت، انگیزش، تشویق، تنبیه، و روحیه مطرح می‌شود.
پنجمین وظیفه یا کارکرد به کنترل و نظارت اختصاص دارد که پس از توضیحاتی درمورد ضرورت کنترل و نظارت دقیق و مؤثر و انجام اقدامات لازم، انواع تقسیم‌بندی‌هایی که در مدیریت (به‌ویژه مدیریت اسلامی) از آن به‌عمل آمده، بررسی می‌شود.
ضمناً نتایج تحلیل محتوایی یافته‌ها در پایان هر بخش به‌صورت جدول و نمودار نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Imam Ali's View Toward Managers' Duties

نویسندگان [English]

  • Said Sayyadi 1
  • Muhammad Zand Vakili 2

1 Dean of the Management Dept, Gorgan Azad Islamic University, saeed

2 Tutor of the Management Dept, Gorgan Azad Islamic University

چکیده [English]

In the present article, the authors have tried to show that, in Imam Ali's rule, five managerial duties or functions (planning, organizing, leadership, coordination, control and supervision) have been paid attention to, emphasized, and fulfilled. Thus, while speaking of such duties or functions, the authors have selected examples from Imam Ali's sermons, letters, and wisdoms as well as other relevant sources to discuss.
Under planning, points such as objectives, predictions made for future, management of time, continuation of plans, and reflexibility have been discussed. Organization begins with division of labour and includes issues such as obedience, delegation of power, profession, and scope of supervision.
Under leadership, properties such as piety, knowledge, patience, accountability, forgiveness, self-education, humility and the like will be mentioned.
The fourth duty, coordination and guidance, concerns benefits of union and detriments of disunion. In this field, issues such as guidance, motivation, encouragement, punishment, and morality are spoken of.
The fifth duty or function refers to control and supervision. Having explained necessity of control and supervision as well as taking necessary actions, authors have discussed kinds of classifications made in management discipline (and in particular Islamic discipline).
It should be noted that, in the conclusion of each section, the results of analysis of findings have been demonstrated in tables and graphs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • planning
  • organizing
  • leadership or rulership
  • coordination and guidance
  • control and supervision