نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

چکیده

پیوند و هماهنگی بین الفاظ و معانی، می‌تواند ناشی از تکرار آواها در بافت کلام و بار معنایی خاص واژگان باشد که هم سبب تمایز معنایی در گزینش واژگان و هم در تداعی معانی نقش بسزایی دارد؛ بنابراین در سطح ادبی کلام و ساختار کلی جمله، سطح آوایی از سطح معنایی جدا نمی‌شود. بحث القاگری آواها در متن، اولین‌بار توسط زبان­شناس فرانسوی، موریس گرامون در قرن بیستم طرح شد. اما، قبل از طرح آن توسط گرامون به‌عنوان نظریه‌ای در حوزه­ ادبی، گروهی از شاعران فرانسوی سده­ نوزدهم کوشیدند، پیوند و تناسب جلوه‌های صوتی حاصل از ساختار کلام را با دیگر پدیده­های عالم هستی آشکار سازند. در این مقاله با کمک روش توصیفی-تحلیلی، نویسندگان بر‌آنند تا تناسب و هماهنگی موججود بین الفاظ نهج­البلاغه در خطبه­ جهاد را از دو منظر معناشناسی واژگان متقاربة‌المعنی در محور جانشینی واژگان و بررسی نظریه­ زبانی موریس گرامون مبنی‌بر القاگری آواها در متن، تحلیل معناشناسانه کنند. نتایج بیانگر انسجام درون­متنی خطبه بوده و موضوع مورد اهمیت که القاگری آواها در این خطبه را مورد تأیید قرار می‌دهد، کاربرد واکه­ها و همخوان­ها­، با توجه به بارمعنایی­شان در فرازهایی از خطبه است که بسامد این همخوان­ها و واکه­­ها برای انتقال معانی به مخاطبان، با ارائه­ جدول­های آماری نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vowels’ Inductance in Jihad Sermon Based on Morris Gramon’s Theory

نویسندگان [English]

  • ghasem mokhtari 1
  • fariba hadifard 2

چکیده [English]

There are links and associations between words and meanings which could be the result of vowels’ repetition in speech and words’ particular connotation. The issue plays an important role in meaning distinctions in word choice and meaning connotation.  Thus, we cannot separate phonetic level from semantic level in literary speech and sentence structure. The theory of vowels’ inductance in discourse was first introduced by the French linguist Morris Gramon in the 20th century. Prior to his literary theory, some French poets of the 19th century had attempted to clarify the association between sound features of the speech and other phenomena of the universe. In the present study, conducted through descriptive-analytic method, we attempted to semantically analyze the harmony of words in Jihad sermon of NahjulBalagha concerning semantics of  words with meaning convergence at paradigmatic axis and Morris Gramon’s linguistic theory of vowels’ inductance. The findings of the study confirm the sermon’s coherence, the vowels’ inductance in the sermon, and deployment of vowels and homophones with regard to their connotation in certain parts of the sermon. For better illustration, the frequency of these vowels has been displayed in statistical tables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: NahjulBalagha
  • Jihad Sermon
  • word-meaning association
  • vowels’ inductance
  • Morris Gramon