امام علی (ع) و مدیریت عواطف در خطبه‌های «شقشقیه» و «جهاد»

دوره 6، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 61-80

نوذر عباسی عباسی؛ مرتضی قائمی؛ مسیّب یارمحمدی واصل


جلوه‌های هنری تصاویر تشبیهی در خطبه‌های نهج‌البلاغه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 75-96

مرتضی قائمی؛ زهرا طهماسبی


روش واژه‌شناسی قطب‌الدین راوندی در شرح نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره 17، فروردین 1397، صفحه 81-98

سید حمید موسوی؛ مهدی مردانی


مصحف حضرت علی(ع)در منابع علم ائمه

دوره 7، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 85-110

الهام محمدزاده؛ سید محمد مرتضوی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


پژوهشی در شأن، ترتیب و زمان نزول آیات غدیر

دوره 5، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 87-105

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ محمود رضا توکلی محمدی


تقابل عقل و هوا در کلام امام علی (ع)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 91-104

عبدالهادی فقهی‌زاده؛ طاهره چینی فروشان


تبیین مؤلفه‌های سیاست اخلاقی امام علی (ع) پس از رسیدن به امامت و حکومت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1391، صفحه 91-116

حسین سلطان محمدی؛ فاطمه سلطان محمدی


واکنش امام علی به منطق قبیله ای سقیفه

دوره 8، شماره 15، خرداد 1396، صفحه 97-112

علی ناظمیان فرد


در نهج‌البلاغه جایگاه کار و تقسیم کار

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 99-117

حسن مجیدی؛ فاطمه مقری


بررسی تطبیقی غدیریه بولس سلامه و عبدالمسیح انطاکی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 101-124

سیدمحمدرضی مصطفوی‌نیا؛ محمودرضا توکلی محمدی؛ رحمان نیکنام


بررسی فرایند عدالت مالیاتی در نهج‌‌البلاغه

دوره 4، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 105-124

سهراب مروتی؛ فرشته دارابی


سیر تاریخی بنای مسجد غدیر تا تخریب

دوره 6، شماره 12، آذر 1394، صفحه 111-132

حسن مجیدی؛ ربابه طاهری دوست آباد


بررسی تطبیقی توسعة اقتصادی متعارف و دیدگاه امام علی (ع)

دوره 6، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 81-102

محمود عیسوی؛ lمصطفی دلشاد تهرانی؛ ریحانه سمیعی


آموزه‌های علوی در دورۀ نخست شعر فارسی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1397، صفحه 99-125

محمود مهرآوران؛ معصومه شاهبلاغی


شواهد درون‌متنی سندیت نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 8، اسفند 1392، صفحه 100-120

روح‌الله محمدی