نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

سطح4 (دکترا) تفسیر و علوم قرآن از حوزه علمیه قم

چکیده

سخن گفتن از شخصیت واقعی امیرالمؤمنین (ع) و معرفی حقیقی آن حضرت، برای همگان امری بس دشوار، بلکه ناممکن است و تنها کسانی می‌توانند به معرفی شخصیتی چون علی(ع) بپردازند که از همه ابعاد وجودیش اطّلاع کامل داشته باشند. در گردونة هستی، جز خدا و پیامبر(ص) کسی را نمی‌توان یافت که به درستی چنین احاطه‌ای داشته باشد چنان که پیامبر(ص) نسبت به آن حضرت فرمود: «... و لا عرفک إلا الله و أنا» و نیز فرمود: «... لَهُ [علی] حَقٌّ لایَعْلَمُهُ إِلاّ اللَّهُ وَ أَنَا». این سخن بلند نبوی(ص) دربارة علی(ع) که فرمود: «علیّ‎ مع‏‎‎ القُرآن و القُرآن‏ مع علیّ: علی با قرآن است و قرآن با علی است» در همین باره بررسی می‌شود. سخنی که حکایت از دو ویژگی مهم و رفیع علوی دارد: یکی همراهی علی(ع) با قرآن، و دیگری معیّت قرآن با علی(ع). با توجه به اهمّیت موضوع، نگارنده در صدد تبیین این حدیث شریف برآمده است.
   وی در ابتداء، معیّت را طرح و پس از مأخذشناسی این حدیث در منابع شیعه و اهل‌سنّت به شرح معیّت از دیدگاه لغت و اصطلاح می‌پرازد، سپس به نوع معیّت در عوالم مختلف اشاره می‌کند و می‌افزاید، معیّت علی(ع) و قرآن هم می‌تواند در عالم ملک محقّق شود و هم در عالم ملکوت تحقّق یابد،

 تاریخ وصول مقاله: 8/4/1389. تاریخ تأیید نهایی: 6/5/1389.

    مقالة حاضر پس از تفسیر معیّت در عالم ملک و بیان وجوهی به عنوان تفسیر آن، از جمله: معیّت علی (ع) و قرآن در هدایت، علی (ع) و قرآن یاریگر یکدیگر، معیّت علی(ع) و قرآن در دلالت، یگانگی علی(ع) و قرآن در اقتدا، معیّت به رابطه، یعنی رابطه علی (ع) با قرآن رابطة قیّم با متولی‌علیه است، ارتباط علی (ع) با قرآن، همانند ربط عالِم به معلوم است. و بالاخره علی (ع) و قرآن معرّف یکدیگرند.
   در انتها به عنوان یکی از معانی معیّت، به معرفی متقابل قرآن و علی(ع) می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The companionship of Ali (peace be upon Him) and The Qurān: Interpretation: (Ali (peace be upon Him) is with the Qurān and the Qurān is with Ali (peace be upon Him))

نویسنده [English]

  • Samad Abdollahī Ābed

Faculty member of Āzarbayejan Taribiyat Moallem [Teacher Traning] University

چکیده [English]

Talking about the great and lofty personality of the lord of the believers, Imam Ali (peace be upon Him) and introducing that great man is very difficult for anyone and it must be admitted that it is not only difficult but also impossible. Only those can talk about Imam Ali (peace be upon Him) who have a thorough understanding of his personality and his great character. In the whole world, except for Allah and the prophet (peace be upon Him), no one can be found who could claim to have proper knowledge and understanding to describe Imam Ali (Peace be upon Him), as the prophet (peace be upon Him) himself stated “… no one would know thee except for me and Allah” and he also stated “… [Ali] has a right that no one except for Allah and I would ever know.” Such great statements about Ali and this hadith which goes “Ali is with the Qurān and the Qurān is with Ali” must be considered in this regard. This statement signifies two great characteristic and lofty positions which belong to Imam Ali (peace be upon Him) first the companionship of Ali (Peace be upon Him) with the Qurān and the companionship of the Qurān with Ali (Peace be upon Him). Considering the importance of this Hadith, the writer of this paper attempts to explain it.
The author discusses the companionship of Ali (peace be upon Him) and the Qurān and then investigates the roots of this Hadith in both Shiite and Sunni traditions. This study deals with this companionship from different perspectives such as the word and the expression of companionship and then deals with companionship in various worlds. The paper states that the companionship of Ali and the Qurān can be both in this world and the next world. After discussing the companionship in this world and explaining some aspects of it such as: the companionship of Ali and the Qurān in guidance of people, the companionship of Ali and the Qurān as supporters of each other, the companionship of Ali and the Qurān as the indicators of one another, the unity of Ali and the Qurān in reference, the companionship by relation in a way that the Qurān is the guardian and the Imam (Peace be upon Him) is the guarded. The relation between the Imam and the Qurān is like the relation between the identifier and the identified, and finally Ali (Peace be upon Him) and the Qurān can only be known and understood by using both of them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali (peace be upon him)
  • companionship
  • This world
  • Next world