نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار عربی، دانشگاه قم

2 مربی عربی دانشگاه قم

3 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه قم

چکیده

بی‌شک واقعۀ غدیر یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام به‌شمار می‌رود؛ چراکه در آن، یکی از مهم‌ترین مسائل جامعۀ اسلامی، یعنی خلافت و جانشینی پیامبر(ص)، مشخص می‌شود. دربارۀ غدیر و اتفاقات این واقعه بسیار سخن گفته‌اند. این حادثه را بسیاری از مورخان در کتاب‌های تاریخی خود ثبت کرده‌اند؛ همچنین، در احادیث نقل‌شده از ائمه (ع) اشاراتی به این واقعه شده است. بسیاری از شاعران نیز این واقعه را درقالب شعر ثبت کرده‌اند که درمیان آنها، شاعران مسیحی هم وجود دارد. در این مقاله، این مسئله با تحلیل دو قصیدۀ غدیریه از دو شاعر مسیحی(بولس سلامه و عبدالمسیح انطاکی) بیان می‌شود. هر دو شاعر در قصاید خود:
1. تاریخ و حقایق تاریخی را مدنظر قرار داده و تاریخ را بیشتر از تخیل در اشعار خود وارد کرده‌اند،
2. جزئیات این واقعه (مواردی مانند میزان گرما، انبوه جمعیت، وجود نگرانی در چهرۀ پیامبر(ص)) را نیز توصیف کرده‌اند،
3. به آیات قرآن، احادیث، و حوادث تاریخی اشاره کرده‌اند،
4. عاطفۀ شعری را صادقانه در اشعار خود به‌کار برده و در بیان احساسات خود موفق بوده‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Ghadiriyyeh of Bules Salaama and Abdolmasih Antaki

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Razi Mostafavinia 1
  • Mahmoud Reza Tavakol Mohammadi 2
  • Rhaman Niknam 3

1 Assistant Professor, Arabic Language and Literature, Ghom University (main author)

2 , Arabic Language and Literature, Ghom University, PhD student, Tehran University

3 MA student, Arabic Language and Literature, Ghom University

چکیده [English]

Undoubtedly, one of the most important occurrences in the history of Islam is Ghadir Occurrence, in which one of the most important issues of the Islamic Community –i.e. the Prophet Caliph–is declared. Several groups and people spokes about this occurrence. Historians registered it in their books. Also it is recorded and implicated in some of the Households narrations (Hadith(s) of Ahl-al-Bait). Likewise many poets saved and registered this occurrence as a poem that among them there are Christian Poets. In this paper, we will explain these subjects by analyzing two odes of two Christian poets (Bules Salaama and Abdolmasih Antaki). These two poets:
a) mentioned history and historical truth and realities more than fancies;
b) described details of Ghadir Occurrence such as, the warmth description, crowdedness, obvious stress of the Holy Prophet (pbuh), etc;
c) pay attention to some of the Qur’anic verses, Hadith(s) and historical occurrences;
d) applied poetic affection in their poems truly and succeeded in expressing their feelings.
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emam Ali
  • Ghadir Khom
  • Arabic literature
  • Bules Salaama
  • Abdolmasih Antaki