نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

هرچند مالیات، امری عمومی است که تمامی نظام‌‌های حکومتی با مؤلفه‌‌های معرفت‌‌شناسی متفاوت از آن بهره می‌‌گیرند، عدالت مالیاتی یکی از موضوعات پیچیده و دشوار مالی است که اختلاف‌‌نظرهای اساسی دربارۀ آن وجود دارد. حکومت کوتاه و کارآمد امام علی(ع)، به‌‌عنوان الگوی عدالت از زوایای گوناگون، پیام‌‌هایی برای این امر مهم و اثرگذار دارد؛ پیام‌هایی که اجرا و به‌کارگیری آنها باعث می‌شود جامعه از سقوط در بی‌عدالتی و ظلم رهایی یابد.
در این پژوهش سعی شده است با ارائۀ تعاریف دقیقی از واژۀ مالیات و واژه‌‌های جایگزین آن در بیانات ارزشمند آن امام همام، چگونگی برنامه‌‌ریزی برای اخذ مالیات و راه‌‌های هزینه‌‌کردن آن تبیین و در پایان ضمن ارائۀ سیمای مالیات‌‌دهندگان، راهکارهای راهبردی برای عدالت‌‌گستری در أخذ مالیات عرضه شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Process of Tax Justice

نویسندگان [English]

  • Sohrab Morrovati 1
  • Fereshteh Darabi 2

1 MA Student, Qur’an and Hadith Studies

2 MA Student, Qur’an and Hadith Studies

چکیده [English]

Although tax collection is a general effort that all governmental systems with different epistemological worldviews profit from it, tax justice is a complex financial issue which has been subject to considerable debate. The short yet effective government of Imam Ali (AS), as the epitome of justice, offers valuable lessons in this regard. It goes without saying that these lessons save the society from falling prey to oppression and injustice.
This study seeks to present exact definitions of tax and its synonyms in Imam Ali’s speech and explain tax planning and spending methods. Moreover, the characteristics of taxpayers as well as some workable solutions to boost tax justice are presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: tax justice
  • characteristics of taxpayers
  • kharāj
  • jizya
  • Khums
  • zakāt