علمی-پژوهشی
واکاوی شخصیت امام علی(ع) در شعر دورۀ صفوی براساس نظریۀ فیلیپ هامون

فاطمه تسلیم جهرمی

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 1-30

https://doi.org/10.30465/alavi.2023.7603

چکیده
  در دورۀ صفوی شعر آیینی به ویژه رواج بسیاری یافت و توجه به شخصیت والای امام علی(ع) منجر به آفرینش اشعار علوی متعددی شد. فیلیپ هامون، یکی از کسانی است که در حوزة نشانه‌شناسی شخصیت، آرای وی جامع نظرات نشانه‌شناسان پیشین است. در نظریۀ وی شخصیتها بر اساس چهار اصل از نظر انواع، دال و مدلول، سطوح توصیف شخصیت پردازش می‌شوند. طبق الگوی نشانه‌شناسی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
مراحل نفوذ شیطان و راه‌کارهای مقابله با آن برمبنای تحلیل محتوای مضمونی خطبۀ قاصعۀ امام علی(ع)

فتحیه فتاحی زاده؛ صدیقه کاشفی؛ محمد عترت دوست

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 1-34

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7618

چکیده
  انسان موجودی کمال طلب است و برای رشد خود نیاز به شناسایی موانع مسیرش دارد. ازجمله موانع بزرگ در مسیر دستیابی به کمال انسانی، شیطان است. عنایت به نقش شیطان در ضلالت انسان و توصیه‌های مکرر امام علی(ع) در این رابطه را میتوان در بلندترین و مهم‌ترین خطبهی امام علی(ع) مشهور به خطبهی قاصعه که پس از جنگ نهروان ایراد شده، جست‌وجو کرد. حضرت در ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
آموزه‌های سیاسی نهج‌البلاغه در رسالۀ طب‌الممالک قطب‌الدین نیریزی

سید محمد موسوی بفرویی؛ حسن زارعی؛ علی محمد میرجلیلی؛ مریم عمویی

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 1-26

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7672

چکیده
  یکی از مهم­ترین رسائل سیاسی در اواخر دوره صفویه، رساله "طب الممالک" است­که توسط «سید قطب­الدین محمد نیریزی شیرازی»درباره اصلاح شیوه حکمرانی تألیفیافته است. بخش قابل­ توجهی از این رساله، دربردارنده آموزه­­های سیاسی نهج‌البلاغه است­که نیریزی با استمداد از آن، در پی اصلاح وضعیت نامطلوب اجتماعی و سیاسی عصر خود ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
واکاوی نقش رهبری نرم در جامعه از منظر امام علی (ع)

عباس شفیعی؛ علی آقا پیروز

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 3-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7617

چکیده
  این تحقیق به دنبال بررسی نقش رفق و مدارای رهبری  در جامعه‌پذیری و چگونگی کاربست آن توسط امیرالمؤمنین علیه‌السلام بر اساس گزاره‌‌های گردآوری شده از نهج‌البلاغه است که  با بهره گیری از روشی توصیفی – تحلیلی به داوری  گذاشته می شود؛ با این توصیف،  در این پژوهش رابطه رفق و مدارا با جامعه‌پذیری بررسی شده ویافته ها زیر حاصل ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
جادوی مجاورت در گفتارهایی چند از خطبه‌های نهج‌البلاغه

فرحناز شاهوردی؛ محمود شهبازی؛ قاسم مختاری؛ سید ابوالفضل سجادی

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 3-28

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7673

چکیده
  بارزترین ویژگی نهج­البلاغه،عبارت­پردازی زیبا، آرایش لفظی و روح و آهنگ حماسی آن است. کمتر جمله و عبارتی در سخنان امیرالمونین علی­(ع) به چشم می­خورد که مسجع و موزون نباشد. از این رو کلام ایشان عرصه­گاه پیدا و پنهان «جادوی­مجاورت» است. ﺟﺎﺩﻭﻱ­ﻣﺠﺎﻭﺭﺕآن­گونه که شفیعی­کدکنی می­گوید به معنایﺗﮑﺮﺍﺭهاﻱﺁﻭﺍﻳﻲ ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
مطالعۀ تطبیقی جایگاه اقشارآسیب‌پذیر از دیدگاه دولت علوی با حقوق بشر و جامعۀ بین‌الملل

محمد ترابی؛ سیدمحمد حسینی؛ سیدمحمد رضوی؛ صابر حبیبی سوادکوهی

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 31-67

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7604

چکیده
  امروزه جامعه جهانی به منظور حفظ و ارزش نهادن به حقوق بنیادی افراد، دست به دامان توافقات بین المللی شده که اکثراً، اصل کلی منع تبعیض در اعلامیه جهانی حقوق بشر را منعکس می کنند. هر چند مکاتب غربی به وضع و ترویج اصطلاح حقوق بشر پرداخته اند، اما پیشینه حقوق بشر را می توان در ادیان الهی جستجو نمود. هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی حمایت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
واکاوی رهیافت‌های پیشگیرانه از جرم از منظر آموزه‌های نهج‌البلاغه

سجاد صمدوند؛ حمید طالب زاده

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 69-96

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7606

چکیده
  امروزه در برخورد با بزه، سیاستی مورد وثوق قرار گرفته که علاوه بر کیفردهی، به جنبههای پیشگیرانه از جرم توجه داشته و هدف آن «پیشگیری از جرم» باشد. مداقه در نظام مقدس علوی با توجه به بهرهمندی از مبانی استوار دینی و اعتقادی اسلام و قرارگیری امام معصوم در صدر آن، حاکی از آن است که رهیافتهای اتخاذ شده توسط امیرالمؤمنین علی(ع) در این ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
درنگی در تفاوت‌های زیبایی‌شناختی ترجمۀ استعاراتخطبۀ شقشقیه به زبان فارسی و چینی (ترجمۀ فارسی علی موسوی گرمارودی و ترجمۀ چینی شمس‌الدین جانگ جه هوا)

محمد رحیمی؛ احمدرضا آریان

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 69-91

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7611

چکیده
  مطالعه تطبیقی ترجمه یک متن در دو زبان مختلف، از این حیث که نوعِ برخورد زیبایی‌شناختی مترجمان را نشان میدهد، دارای اهمیت است. نظر به این مسئله مهم، پژوهش حاضر قصد دارد تا با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر نظریه پیتر نیومارک، نحوه ترجمه استعاره را در ترجمه فارسی گرمارودی و ترجمه چینیِ جههوا از خطبه مشهور «شقشقیه» امام علی (علیه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
نقش آکراسیا و/یا ضعف اراده در عدم التزام اخلاقی از منظر امام علی (ع)

مهدی زمانی

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 95-118

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7621

چکیده
  این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی به تبیین امکان و درمان آکراسیا و/یا ضعف اراده در انسان از دیدگاه امام علی (ع) می‌پردازد. درحالی‌که معمولاً آکراسیا را ضعف اراده دانسته‌اند، برخی فیلسوفان اخلاق میان آن‌ها فرق نهاده و اولی را عمل خلاف داوری اخلاقی و دومی را عمل خلاف تصمیم اخلاقی یا نقض ناموجه تصمیم دانسته‌اند. امام علی(ع) در ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تأثیرپذیری مضامین اخلاقی اشعار جامی از نهج‌البلاغه براساس بینامتنیّت ژرار ژنت

بتول محبوبی زاده؛ غلامعباس ذاکّری؛ غلامرضا ستوده نیا

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 97-128

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7605

چکیده
  بینامتنیّت از مباحث جدید ادبی است که به بررسی روابط بین دو متن می‌پردازد. بر اساس نظریۀ ژرارژنت، هیچ متنی مستقل از متون دیگر نیست و خودآگاه یا ناخودآگاه برآمده از متن‌های پیشین است. بهره‌مندی از مفاهیم و آموزه‌های اخلاقی منابع اصیل اسلامی از دیرباز در بین شاعران و نویسندگان فارسی‌زبان برای اعتبار و غنای سخن خویش مرسوم بوده است. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل انتقادی دلیل نهم محدث ‌نوری مبنی‌بر وجود و حذف نام امام ‌علی(ع) از قرآن‌کریم

علی محمدی آشنانی؛ محمود خوران

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 129-154

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7607

چکیده
  دلایل عقلی و نقلی و مطالعات تاریخی، نشانگر آن است که قرآن‌کریم، در زمان پیامبر و با اشارت‌های  وحیانی، جمع و تدوین شده بود، بدینسان هرگز مجالی برای کاستی و فزونی در آن، فراهم نیامد، تا تحریف ممکن باشد. یکی از انگاره‌های تاریخ‌نگاشتی قرآن‌کریم که سید نعمت‌الله جزائری و میرزا حسین نوری به آن تفوّه کرد‌ه‌اند، حذف نام، شمایل، ویژگی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
خوانش هرمنوتیکی خطبۀ40 امام علی (ع) در اتخاذ استراتژی صلح برمبنای نظریۀ هرمنوتیک مؤلف‌محور شلایر ماخر

مریم هاشمی

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، صفحه 155-178

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7608

چکیده
  یکی از راهبردیترین تصمیمات امام علی (ع) در عصر خلافت اسلامی (35-40 هـ) قبل از آغاز جنگهای این دوره، استراتژی صلح و آشتی با جناح ها و گروه های مخالف زمان خود بوده است. این جستار بر آن است تا با تکیه و تأکید بر خطبۀ 40 نهج البلاغه، لایه‌های معنایی پنهان متن را بر اساس رویکرد تحلیل هرمنوتیکی موردنظر «شلایر ماخر آلمانی» واکاوی نماید. اساس ...  بیشتر