دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 1-178 
آموزه‌های سیاسی نهج‌البلاغه در رسالۀ طب‌الممالک قطب‌الدین نیریزی

صفحه 1-26

10.30465/alavi.2022.7672

سید محمد موسوی بفرویی؛ حسن زارعی؛ علی محمد میرجلیلی؛ مریم عمویی


جادوی مجاورت در گفتارهایی چند از خطبه‌های نهج‌البلاغه

صفحه 3-28

10.30465/alavi.2022.7673

فرحناز شاهوردی؛ محمود شهبازی؛ قاسم مختاری؛ سید ابوالفضل سجادی