علمی-پژوهشی
واکاوی استراتژی سکوت براساس آموزه های نهج البلاغه

محمد حکاک؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 3-24

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6035

چکیده
  هدف: امروزه سکوت تنها در سطح سازمان مطرح نبوده، بلکه می‌توان در سطح گسترده‌ای همچون جامعه مورد بررسی قرار داد. هدف از نگارش پژوهش حاضر، استخراج الگوی استراتژی سکوت براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه است.روش: این پژوهش از حیث هدف، جزء تحقیقات توسعه‌ای طبقه‌بندی شده و از حیث جمع‌آوری داده‌ها، کیفی است و با روش تحلیل مضمون و از طریق واکاوی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
واکاوی تناقض انطباق «غَریّ» (محل دفن حضرت علی علیه السلام) با طور سیناء

سیده سمیه خاتمی؛ سید جواد خاتمی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 27-54

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6036

چکیده
  حداقل ده بار از واژه «طور» در قرآن سخن به میان آمده است و قداست آن را یاد آوری می‌نماید که همین موجب اهمیت حوادث واقع شده در آن می‌گردد. اما گذشته از مفهوم آیات و اهمیت آن، احادیثی از معصومین علیهم السلام وجود دارد که مکان طور سیناء را معادل با «غری» قرار می‌دهد و این در حالی است که با وجود شهرتی که مکان طور سینا در نظرات جغرافیدانان ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
واکاوی نقادانۀ روش ماریا دکاک در فهم حدیث غدیر

مهیار خانی مقدم

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 57-79

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6037

چکیده
  پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی فصل دوم از کتاب «جامعۀ کاریزماتی: هویّت شیعه در صدر اسلام» و نقد روش مؤلفش، ماریا دکاک در فهم حدیث غدیر می‌پردازد. روش فهم وی دارای برخی نقاط قوت مانند اهتمام بر استفاده از منابع معتبر فریقین در فهم حدیث غدیر، دقّت در مؤلف کتاب الولایه، تأکید بر حفظ یکپارچگی متن حدیث غدیر، عنایت برنقش ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
روایت «گمانه‌زنی منع نبوی از خلافت علوی» در سنجة نقد

زهرا خراسانی؛ محسن دیمه کار گراب

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 83-106

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6038

چکیده
  در متون کهن روایی اهل‌سنت، روایتی به این مضمون گزارش شده است که در روزهای آخر زندگانی پیامبر(ص)، عباس بن‌عبدالمطلب از امام علی (ع) می‌خواهد که به نزد پیامبر (ص) رفته تا دربارة جانشین ایشان بپرسند؛ امّا ایشان امتناع ورزیده و بیان می‌کند که اگر از ایشان سوال بپرسیم خود پیامبر (ص) ما را منع می‌کند و مردم نیز خلافت را به ما نخواهند داد. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
شناخت شخصیت امیرالمومنین علی(ع) بر مبنای خودپندارۀ ایشان در نهج البلاغه استراتژی تئوری داده بنیاد متنی

علی حسین زاده؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ محمد اخوان

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 109-133

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6062

چکیده
  شناخت نگرشها و تصورات هر فرد درباره خود که با اصطلاح «خودپنداره» مطرح میشود، به عنوان سازهای روانشناختی و بنیادی در سبک زندگی، تاثیر زیادی در رشد و سازندگی فکری و اجتماعی انسان و تعلیم و تربیت او دارد. به نحوی که ریشه تمام افعال و رفتار انسان به خودپنداره وی برمیگردد و اگر هر اندازه خودپنداره انسان مثبت باشد، کمتر تحت نفوذ عوامل ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
باز شناخت اندیشۀ اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف

رمضان محمدی؛ لیلا همایون فرد

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 137-156

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6039

چکیده
  مقاله حاضر با عنوان "باز شناخت اندیشه اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف" با هدف کشف و توصیف سیره اقتصادی حضرت در حوزه مصرف می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای در منابع تاریخی و روایی استفاده شده است.یافته ها حاکی است: اندیشه امیرمؤمنان در حوزه مصرف بر اساس مبانی دینی و سیره وسنت نبوی شکل گرفته و در بسیاری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
سیرۀ عملی امام علی (ع) در زمان پیامبر (ص) در صحیح بخاری و مسلم؛ (نقد و تحلیل روایات)

کاوس روحی؛ علی احمدی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 159-177

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6040

چکیده
  امام علی(ع)، یکی از شخصیت‌های تاثیرگذارِ جهان اسلام است که نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری اسلام و حکومت اسلامی داشت. بررسی شخصیت و سیره ایشان، می‌تواند بیانگر نقش ایشان در دوران حیاتی اسلام باشد. این مقاله، سیره امام علی(ع) را با تاکید بر خصوصِ زمان پیامبر (ص) در صحیح بخاری و مسلم، با رویکرد روایی – تاریخی، مورد پژوهش قرار داده است و ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
شناسایی و تبیین مولفه های توسعه و پیشرفت اقتصادی در سیرۀ اهل بیت (علیهم السلام) با رویکرد فازی )مطالعۀ موردی کتاب مفاتیح الحیاه(

علی اصغر سعدآبادی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 181-203

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6041

چکیده
  یکی از مسائل مهم بسیاری از کشورهای مسلمان دستیابی به الگویی مطابق با پیش‌فرض‌های مذهبی و فرهنگی کشورها برای توسعه و پیشرفت می‌باشد. از آنجایی که اسلام نگاهی متفاوت به انسان و خواسته‌های او دارد، در بسیاری از مسائل دستورالعمل‌های جامعی در جهت رشد و توسعه بشریت ارائه داده است. براین اساس بیانات ائمه معصومین علیهمالسلام خاستگاه و ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
کاربست دوگانه نظریه انسجام و تحلیل محتوای کیفی در تحلیل متن‏محور خطبه‏های جهادی امام علی (ع)

نازی قنبری پریخانی؛ علی باقر طاهری نیا

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 207-229

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6042

چکیده
  متن خطبه‏های امام علی (ع)  در مواجهه با مخالفین، افزون بر بعد زیباشناختی ساختار زبان، مشتمل برابعاد معرفتی و پیرامتنی مهمی‏در لایه زیرساخت آن است. در این پژوهش تلفیقی از دو روش تحلیل محتوای کیفی و نظریه انسجام هالیدی به کار گرفته شده است تا متن و محتوای خطبه‏های جهادی امام علی (ع) به صورت همزمان مورد مداقه قرار گرفته و لایه‏های ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
مقابلۀ موثر حاکمیت با بحرانهای امنیتی از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

محمد حسین کاظمی؛ مجید کافی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 233-258

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6043

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف نشان دادن تدابیر امام علی (ع) در مقابله با بحران‌های امنیتی تلاش می‌کند تا به سوال «مدل مقابله‌ امام علی (ع) با بحران‌های امنیتی با تأکید بر متن نهج البلاغه چگونه است؟» پاسخ دهد. برای یافتن پاسخ این پرسش، ابتدا داده‌ها با روش کتابخانه‌ای از متن نهج‌البلاغه گردآوری شد. سپس با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
استعارۀ مفهوم صلح و مدارا از بعد مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای با تکیه بر نهج البلاغه

بهاره نصیری

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 261-282

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6044

چکیده
  از آنجایی که هر آنچه که پیامی را به دیگری منتقل کند، می تواند کارکرد رسانه را داشته باشد؛ بنابراین «نهج البلاغه» نیز از جایگاه یک «رسانه» برخوردار است و این توانایی را دارد؛ تا با کارکردهای خود مفاهیمی را که حضرت علی (ع) در نظر داشته اند به مخاطب ارسال و گام مهمی را در عرصه فرهنگ سازی دینی بردارد. در این پژوهش، با روش تفسیری-تحلیلی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی تطبیقی گسترۀ علم الهی در نهج‌البلاغه و گلشن راز

محمدجواد یدالهی فر

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، صفحه 285-305

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6058

چکیده
  با توجه به اهمیت مسئله علم الهی در عرفان نظری و در متون دینی، مقایسه تطبیقی این نوع متون با یکدیگر به درک هرچه بهتر متون عرفانی کمک میکند. در میانه متون دینی، کتاب نهج‌البلاغه به لحاظ مباحث توحیدی از اوج و تعالی خاصی برخوردار است و از اینسوی در میان ادب صوفیه؛ گلشن راز یک دوره فشرده عرفان نظری بر اساس مبانی فکری ابن عربی است. اشتراکات ...  بیشتر