نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف

2 عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

حداقل ده بار از واژه «طور» در قرآن سخن به میان آمده است و قداست آن را یاد آوری می‌نماید که همین موجب اهمیت حوادث واقع شده در آن می‌گردد. اما گذشته از مفهوم آیات و اهمیت آن، احادیثی از معصومین علیهم السلام وجود دارد که مکان طور سیناء را معادل با «غری» قرار می‌دهد و این در حالی است که با وجود شهرتی که مکان طور سینا در نظرات جغرافیدانان و مفسرین و کتب مورخان دارد، تقریبا شکی باقی نمی‌ماند که طور سینا در کوفه نمی‌باشد. حال با توجه به این وضوح در دانستن مکان طور سینا، سوال اینجاست به چه دلیل در احادیث معصومین علیهم السلام طور سینا معادل محل دفن حضرت علی علیه‌السلام آورده شده است؟ هدف از طرح این مساله بررسی علت چنین رویداد عجیب  و شناخت ابعاد آن می‌باشد. به همین دلیل این مقاله به شکل تحلیلی استنادی، علاوه بر استفاده از آثار کتابخانه‌ای موجود به نقشه‌های جغرافیایی و تصاویر ماهوارهای و آثار باستان شناسان نیز مراجعه کرده است. در نهات با بررسی و غور در این موضوع فهمیده می‌شود، معادل‌سازی غری با طور سیناء علاوه بر آنکه موجب شناخته شدن ارزش والای حضرت علی علیه السلام برای مسلمانان می‌گردد، می‌تواند زمینه ساز سوق دادن مسیحیان و یهودیان به شناخت وجود مبارک شخصیتی بی‌نظیر گردد که بی‌غرض به دنبال شناخت و فهم بیشتر هستند، و این یعنی صلح و دوستی بین‌ادیانی .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Contradiction in Equating “Ghari” (The Burial Place of Imam Ali (as)) with Sinai

نویسندگان [English]

  • seyedeh khatami 1
  • Seyyed Javad Khatamy 2

1 hakim sabzevari

چکیده [English]

The word “Tur” is mentioned at least ten times in the Quran and it reminds us of its sanctity, which makes the events that have taken place there important. But apart from the meaning of the verses and their importance, there are hadiths from the Infallibles (as) that equate the place of the “Tur Sinai” with “Ghari”, despite the fact that, given the fame of the place of Sinai in the opinions of geographers and commentators, and the books of historians, there remains almost no doubt that Sinai is not in Kufa. Now, considering this clarity in knowing the place of Sinai, the question is why in the hadiths of the Infallibles, Sinai is mentioned as the equivalent of the burial place of Imam Ali (as)? The purpose of raising this issue is to investigate the cause of such a strange event and to know its dimensions. Therefore, this article, adopting a citation analysis method, in addition to using the existing library documents, has also referred to geographical maps, satellite images, and archaeological documents. Through examining this issue, it is understood that equating “Ghari” with Sinai, in addition to making the high status of Imam Ali (as) more recognized by the Muslims, can also lead those Christians and Jews who unbiasedly seek knowledge and understanding to know the holy existence of this unique figure, and that means inter-religion peace and friendship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghari
  • Tur Sinai
  • Peace
  • Religions
قرآن
آلوسی، محمود بن عبد الله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه.1415ق.
ابن اثیر، الکامل فی التاریخ ، بیروت، دار صادر ، دار بیروت، 1385/1965.
ابن بابویه، محمد بن على‏،381 ق،التوحید،ترجمه. اردکانى، محمد على، تهران‏، انتشارات علمیه اسلامیه‏.بیتا.
---------------------------، الخصال، ترجمه مدرس گیلانى‏، مرتضى‏، تهران، انتشارات جاویدان‏، 1362.
ابن بطوطه، شمس الدین؛ رحله ابن بطوطة(تحفة النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار)، تهران، آگه، 1376 .
ابن حوقل،367ق، ابو القاسم محمد بن حوقل النصیبى ،صورة الارض‏،بیروت،دار صادر، 1938  م‏.
ابن خلدون  ،عبد الرحمن ، مقدمه ابن خلدون، ت.محمد پروین گنابادى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگ ، 1375
ابن درید،محمدبن حسن، 321ق،جمهره اللغه، بیروت،دار صار ، 1345.
ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على،مناقب آل أبی طالب( علیهم السلام) ،قم، علامه ، 1379 ق .
ابن عطیة اندلسی،عبد الحق، المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، تحقیق: عبد السلام عبد الشافی، لبنان - دار الکتب العلمیة ،1413 - 1993م .
ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر،قرن 8، تفسیرالقرآن العظیم،،بیروت ، دار الکتب العلمیه، 1419 .
ابن منظور، محمد بن مکرم، 711ق،لسان العرب، بیروت،دار صادر،بی تا.
ابو الفداء، اسماعیل بن على‏،732 ه. ق‏، تقویم البلدان‏،قاهره،مکتبة الثقافة الدینیة، 2007 م‏.
ابوالفتوح رازى ؛حسین بن على،قرن 6، روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن؛ بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1408 ق.
بردی، جمال الدین،النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة ،وزارة الثقافة والإرشاد القومی، مصر،دار الکتب، 1413ه.
بلخى ،بن سلیمان‏، تفسیر مقاتل بن سلیمان‏، دار إحیاء التراث‏، بیروت‏،1423 ق‏.
جوادی آملی ،عبدالله ، تفسیر تسنیم ،قم ،مرکز نشر اسراء،1384.
حافظ ابرو، شهاب الدین عبد الله خوافى‏،جفرافیاى حافظ ابرو ، تهران‏- ایران ،میراث مکتوب‏ ، ۱۳۷۵ ش‏.
حر عاملى، محمد بن حسن،تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریع،قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام.
حموی بغدادی، یاقوت ، معجم البلدان‏،بیروت، دار صادر،1995 م.
حموی بغدادی، یاقوت ،معجم البلدان،ترجمه، تهران‏،سازمان میراث فرهنگى کشور،1383 ش‏.
دانشنامه جودائیکا،انتشارات بریل،1992، Sinai سینا http://www.jewishvirtuallibrary.org
راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ق‏،بیروت-دمشق،دار القلم- الدار الشامیة ‏،1412 ق‏.
شعرانی، ابوالحسن ، قریب - محمد. نثر طوبی،  دائرهالمعارف لغات قرآن مجید،تهران، انتشارات اسلامیه ،1380.
شوقی، ابو الخلیل،اطلس قرآن،ت.محمدکرمانی، انتشارات آستان قدس رضوی،1389.
صبرى پاشا، ایوب‏،موسوعة مرآة الحرمین الشریفین و جزیرة العرب‏،قاهره،دار الافاق العربیه‏، 1424 ه. ق‏
طباطبایى، سید محمد حسین ، ‏المیزان فى تفسیر القرآن‏،قم ،دفتر انتشارات اسلامى حوزه علمیه ،1417 ق.‏
طبرسی، فضل بن حسن ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،طباطبایی، فضل‎الله ،تهران ،ناصر خسرو،1372.
طبری،محمد بن الجریر،  جامع البیان ، ترجمه شاکر ،تهران، انتشارات توس‏،1356ش.
بلعمی، تاریخ الأمم و الملوک، (م 310)، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ، بیروت، دار التراث، ط الثانیة، 1387/1967.
طوسی، محمد بن حسن،التبیان فی تفسیر القرآن، مصحح:عاملی، احمد حبیب،بیروت ، دار احیاء التراث العربیه، بی تا.
فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب‏ ، التفسیر الکبیر، دار احیاء التراث العربی‏، بیروت‏،1420 ق.‏
فرانتس .جی.مقاله «کوه سینا در عربستان سعودی ؟»مجله کتاب مقدس و تجزیه و تحلیل 2000م دوره 4 شماره 13 صص101-113
فرانتس گوردون،مقاله «کوه سینا جبل اللوز در عربستان سعودی نیست» مجله Bible and Spade پاییز 2000
لسترنج، گای ،کتاب جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، بین النهرین، ایران و آسیای مرکزی از زمان فتوحات مسلمین تا ایام تیمور، ت.محمود عرفان، تهران،ناشر فارسی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۳۷ ش،
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى‏ ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول‏، رسولى محلاتى، هاشم‏،دار الکتب الإسلامیة،تهران‏1404 ق‏
مصطفوی ، حسن ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، مرکز نشر آثار العلامه المصطفوی ، 1385.
مقدسى، محمد بن أحمد، احسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم، ت.علینقی منزوی ،‏،تهران،شرکت مولفان و مترجمان‏.1361
مکارم شیرازى، ناصر، الأمثل فى تفسیر کتاب الله المنزل‏،مدرسه امام على بن ابى طالب‏،قم‏،1421 ق.
هاکس،جیمز،قاموس کتاب مقدس ،تهران،انتشارات اساطیر،1377ش.
یعقوبی، احمد بن أبى یعقوب م بعد 292، تاریخ الیعقوبى، بیروت ، دار صادر، بى تا