علمی-پژوهشی
دین‌مداری و دنیاداری در نهج‌البلاغه

سوسن آل‌رسول؛ فاطمه مسجدی

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 1-19

چکیده
  چکیده دنیا ازجمله مقولاتی است که تفسیر و برداشت‌های مختلفی از آن شده است و دربارۀ بهره‌مندی از آن، دیدگاه‌های افراطی و تفریطی وجود دارد. در مقالۀ حاضر، تحلیلی رابطۀ میان تدین و بهره‌مندی از دنیا با توجه به کلام امیرمؤمنان علی (ع) در نهج‌البلاغه مطالعه و بررسی شده است. آن حضرت (ع) از سویی با بیان ویژگی‌های مذموم دنیا و عواقب دنیاطلبی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
آموزه‌‌های تاریخ از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع)

اکرم احمدیان احمدآبادی؛ محمد اخوان

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 19-40

چکیده
  این نوشتار ــ چنان‌که از عنوان آن برمی‌‌آید ــ درپی بررسی آموز‌‌ه‌‌ها و عبرت‌‌های تاریخ از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع) است. تاریخ نقلی، علم تاریخ و یا تاریخ علمی، گنجینه‌‌ای از حقایق و اطلاعات زندگی گذشتگان است. با این وصف، آیا تاریخ برای آیندگان سودی دارد؟ آیا می‌‌توان از گذشته به آینده پل زد یا از آن عبور کرد و عبرت آموخت؟ ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
مردم‌سالاری در حکومت امام علی (ع)

احمد بخشایش اردستانی؛ فرزانه دشتی

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 40-60

چکیده
  از نظر امام علی‌ (ع)، عرصۀ سیاسی حکومت حق‌محور، عرصه‌ای شایسته‌‌سالار است که در آن همۀ افراد جامعه باید موقعیت مشارکت در حکومت را داشته باشند؛ و حکومت بر اراده و حضور آنان متکی است. آن حضرت‌ (ع) به حکومت، به‌مثابۀ وسیله‌ای برای خدمت به مردم نگاه می‌کنند. پرهیز از خودکامگی، و تأکید بر مشاوره با مردم، وجه بارز حکومت آن امام‌ (ع) ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
نفی رؤیت بصری، و اثبات درک قلبی خدا در کلام امام علی (ع)

صمد عبداللهی عابد

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 60-80

چکیده
  انسان براساس فطرت خویش همیشه درپی رسیدن به خدای خویش است و نتیجۀ ‌‌این جست‌وجوها گاه به انحراف در شناخت معبود خود منجر شده است و او آن را همانند موجودات جسمانی تلقی کرده است که اعضای جسمانی دارد و قابل رؤیت است. در قرآن کریم، رؤیت خدا با چشم سر محال دانسته شده است و معصومین‌ (ع) درجهت تبیین آن، بیاناتی فرموده‌‌اند که سخنان حضرت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
روش‌شناسی علامه جعفری در شرح نهج‌البلاغه (با تأکید بر منابع و استنادهای تفسیری)

فتحیه فتاحی‌زاده؛ لعیا مرادی

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 80-100

چکیده
  علامه محمدتقی جعفری از عالمان برجستۀ عصر حاضر است که تألیفات متعددی، ازجمله شرح و تفسیر نهج‌البلاغه، دارد. مطالعۀ روش‌شناسانه این اثر، عظمت کلام علی (ع) و نیز ذوفنون‌بودن مفسر را آشکار می‌سازد. تحقیق روش‌شناختی نوشتار حاضر مبتنی بر منابع و استنادهای تفسیری است. آیات قرآن کریم، روایات معصومان (ع) و آرای شارحان نهج‌البلاغه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
شواهد درون‌متنی سندیت نهج‌البلاغه

روح‌الله محمدی

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 100-120

چکیده
  ازجمله شبهاتی که دربارۀ نهج‌البلاغه مطرح شده، اعتبار مطالب و استناد آن به امیرالمؤمنین علی (ع) است که اندکی بعد از تدوین نهج‌البلاغه ادعا شده است و افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه به آن دامن زده‌اند. در این مقاله، با تکیه بر شواهد درون‌متنی نهج‌البلاغه بر این نکته تأکید شده است که اگر هیچ سند معتبری هم در این باره پیدا نشود، باز هم ...  بیشتر