نقش ابوجعفر اسکافی (د240ق) در دفاع از حریم علوی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 253-273

10.30465/alavi.2021.6857

هما محب علیان؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسد بیگی؛ مصطفی گوهری فخرآباد


شرایط صلح از دیدگاه امام علی (ع)

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 277-290

10.30465/alavi.2021.6858

محمدسالم محسنی


تحلیل گفتمان انتقادی عدالت توزیعی در سیره علوی(ع) با تکیه بر نامه 53 نهج البلاغه

دوره 13، شماره 25، مرداد 1401، صفحه 293-320

10.30465/alavi.2022.7964

مجتبی گراوند؛ علی محمد ولوی؛ زهرا نظرزاده


نقش سیاسی امام علی (ع) در عصر پیامبر (ص) و خلفای نخستین: بازیابی منابع و اعتبار سنجی روایات یعقوبی

دوره 13، شماره 25، مرداد 1401، صفحه 323-346

10.30465/alavi.2022.7965

سمیه امین رعیا جزه؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند؛ معصومعلی پنجه


بررسی نسبت سنجی واقع‌بینی و آرمان‌گرایی از منظر امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.30465/alavi.2023.31028.2063

احمد عابدی؛ یدالله محمودی


واکاوی تاریخی مفهوم «الجفاة الطغام»؛ توصیفی از حضرت علی (ع) درباره شامیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.30465/alavi.2023.43593.2508

اکرم السادات حسینی؛ یحیی میرحسینی؛ کمال صحرایی


تبیین جامعه شناختی الگو رفتارها و همرایزنی در سیره علوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.30465/alavi.2023.45627.2556

فاطمه جان احمدی؛ فروزان احمدی