علمی-پژوهشی
حقوق و تربیت شهروندی در نهج‌البلاغه

سیاوش پورطهماسبی؛ آذر تاجور

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 1-23

چکیده
  چکیده یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق شهروندی و تربیت شهروندی است. مباحث «شهروندی» به‌شکل امروزی سابقة تاریخی ندارد، ولی باید اعتراف کرد که طی قرن اخیر مطالب و مباحث آن رشد فزاینده‌ای داشته است. باید گفت که شاید طرح بحث شهروندی از دیدگاه نهج‌البلاغه و نظرهای حضرت علی (ع) بهترین شیوه در دست‌یابی به این حوزه است؛ زیرا ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
واقعة غدیر در آیینة اشعار سید‌حمیری

مهین حاجی‌زاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 25-41

چکیده
  شعر و ادبیات هر قوم آیینة افکار، باورها، و گرایش‌‌های آن است. نماد تفکر، اعتقادات، و فرهنگ مکتبی شیعه نیز در آیینة‌‌ ادبیات آیینی شاعران ولایی شیعی متجلی است. از آن‌جا که غدیر نماد تشیع است، چندان هم گزافه نیست اگر شعر غدیر را با شعر شیعی هم‌خانواده و هم‌سو به‌شمار آوریم. چرا‌که شعر شیعی نشئت‌گرفته از باورهای ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
حدیث ثقلین و پژوهش قوام‌الدین محمد وشنوی دربارة آن

کامیار صداقت ثمرحسینی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 43-59

چکیده
  مقالة حاضر ابتدا با معرفی و تعریف «حدیث ثقلین» به اهمیت آن در اعتقادات شیعه و نیز در تقویت جریان تقریب میان مذاهب اسلامی می‌پردازد. حدیث ثقلین بیان‌گر اعتقاد شیعه به تحریف‌ناپذیری قرآن، عصمت ائمه (ع)، استمرار امامت، و زنده‌بودن امام زمان (عج) است. هم‌چنین این حدیث با خطابی جهان‌شمول جانشینان پیامبر اکرم (ص) ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تفسیر آیات الاحکام در سخنان امام علی (ع)

صمد عبداللهی عابد

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 61-89

چکیده
  علی (ع) آگاه‌ترین فرد به قرآن کریم و تفسیر و تبیین آن کتاب الهی بعد از رسول خدا (ص) بوده است. نقل‌های متنوعی از ایشان در ابواب گوناگون فقهی برجای مانده است که نشان‌دهندة دیدگاه‌های حضرت درمورد آیات فقهی است. براساس روایات، علی (ع) در موضوعات مختلف احکام توصیه‌ها و تبیین‌هایی داشته است که مراجعه به کتب تفسیری، مخصوصاً ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تقابل عقل و هوا در کلام امام علی (ع)

عبدالهادی فقهی‌زاده؛ طاهره چینی فروشان

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 91-104

چکیده
  بزرگ‌ترین دشمن سعادت و رستگاری آدمی نفس خودبین و هوس‌مدار اوست. این مرتبه از نفس زمینه را برای راه‌یابی اخلاق ناپسند به ‌عرصة وجود انسان فراهم می‌کند؛ اگر آدمی با این مرتبه از نفس مبارزه کند، می‌تواند خویشتن اصلی خود را پیدا کند و به مرتبة بالاتری نائل آید. از‌این‌رو، مجاهده با نفس و کنار‌زدن هواهای نفسانی موجب ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
نقش یهودیان در انحراف جامعة عصر خلفا و مقابله با امام علی (ع)

سیدمحمدجعفر میرجلیلی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 105-124

چکیده
  یهودیان در نیم قرن اول هجری منشأ اقدامات فرهنگی گوناگونی بودند و بر کل جامعة اسلامی تأثیر گذاشتند. مناسبات سیاسی و اجتماعی یهودیان با مسلمانان و روابط یهودیان با اعراب ساکن جزیرة‌‌العرب، ازیک‌طرف، و سطحی‌نگری عمومی و ناتوانی سه خلیفة اول از ارائة الگوی مورد نظر اسلام، ازسوی دیگر، فرهنگ اسلامی را با چالشی جدی مواجه ساخت و باعث جلب ...  بیشتر