نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد واحد بیله سوار

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیله‌سوار

چکیده

چکیده
یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق شهروندی و تربیت شهروندی است. مباحث «شهروندی» به‌شکل امروزی سابقة تاریخی ندارد، ولی باید اعتراف کرد که طی قرن اخیر مطالب و مباحث آن رشد فزاینده‌ای داشته است. باید گفت که شاید طرح بحث شهروندی از دیدگاه نهج‌البلاغه و نظرهای حضرت علی (ع) بهترین شیوه در دست‌یابی به این حوزه است؛ زیرا نهج‌البلاغه درحکم برادر قرآن کریم و حضرت علی (ع) از آگاه‌ترین شخصیت‌ها به اسلام بعد از پیامبر است. ازطرف دیگر، وی برای مدتی زمام‌داری حکومت اسلامی را در دست داشته است و بیش از سایر دوره‌ها زمام‌داری آن حضرت با تنوع نژادها، زبان‌ها، رنگ‌ها، دین‌ها، و سرزمین‌ها روبه‌رو شده است و در این دوره گروه‌های سیاسی، عقیدتی، و کلامی نیز رشد کرده بودند.
در این مقاله با ارائة تعریفی از شهروندی و وضعیت آن، و نیز نظر قرآن در‌این‌باره، حقوق شهروندی از دیدگاه نهج‌البلاغه و حضرت علی (ع) در سه حوزة شناختی، عاطفی، و رفتاری بررسی می‌شود و در آخر نشان داده می‌شود که شهروندی در جهان معاصر از معنای حقیقی خود دور شده است و مطابقت نظریات حضرت علی (ع) با قوانین روز جهانی این دورشدن شهروندی از معنای واقعی‌اش را بیش‌تر مشخص می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citizenship Rights and Education in Nahjolbalageh

نویسندگان [English]

  • Siavash Poortahmasbi 1
  • Azar Tajvar 2

1 Belasvavar Azad University

2 Belasvavar Azad University

چکیده [English]

Citizen right and is education is one of the important issues in modern societies. Although this issue and its discussion lacks a historical background, it has gained a good attention during last century. Studying citizenship from Nahjolbalaghe and Imam Ali point of view is a good way to track this issue beak in the history since both of them are regarded as brother to Quran and scholar in Islam. Imam Ali was head of Islamic government and was fully familiar with languge , religion, and racial differences political, ideological and discoursal groups were formed at that time.
In this paper a definition of citizenship and its current condition is given along with Quran s view. Them Nahjolbalaghe and Imam Ali point of view were discussed on the effectual, behavioral and cognitive basis. Finally, it will be shown that citizenship has gone far away from its true meaning in this modern world and Imam Ali views compliance with modern civil rights will be more clear.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahjolbalageh
  • Citizenship management
  • rights
  • Citizenship education