دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش ابوجعفر اسکافی (د240ق) در دفاع از حریم علوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30465/alavi.2021.31873.2107

هما محب علیان؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسد بیگی؛ مصطفی گوهری فخرآباد


2. معناشناسی «هدایت» در نهج‌البلاغه، بر پایه هم نشینی واژگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

محمد مهدی حاجیلوئی محب؛ مریم شمخانی


3. نقد و تحلیل دیدگاه شکری آلوسی درباره نامه ششم نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

اعظم حسین پور اصل؛ صمد بهروز


4. شرایط صلح از دیدگاه امام علی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

محمدسالم محسنی


5. مدل هنجاری رویا رویی با دشمن از منظر نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

عباس شفیعی


6. واکاوی رهیافت‌های پیشگیرانه از جرم از منظر آموزه‌های نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

10.30465/alavi.2021.19695.1717

سجاد صمدوند؛ حمید طالب زاده


7. موقعیت اجتماعی اهل ذمه در دولت علوی(35- 40هـ.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.30465/alavi.2021.31008.2061

حسین علی بیگی؛ شهرام یوسفی فر؛ روح الله بهرامی


8. مراحل نفوذ شیطان و راهکارهای مقابله با آن بر مبنای تحلیل محتوای مضمونی خطبه قاصعه امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

10.30465/alavi.2021.33041.2146

صدیقه کاشفی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ محمد عترت دوست


9. گونه‌شناسی روایات غدیر در بشارة المصطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

10.30465/alavi.2021.31721.2088

سید محسن موسوی


10. کاربست نرمش (رفق و مدارا) رهبری در جامعه‌پذیری از منظر نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

10.30465/alavi.2021.34220.2178

عباس شفیعی


12. تحلیل انتقادی دلیل نهم محدث‌نوری مبنی بر وجود و حذف نام امام ‌علی(ع) از قرآن‌کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30465/alavi.2021.33022.2143

علی محمدی آشنانی؛ محمود خوران


13. نقد دیدگاه و شروح ابن‌ابی‌الحدید در مسأله‌ی «ولایت سیاسی اجتماعی اهل‌بیت علیهم السلام» در نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30465/alavi.2021.32635.2127

علی الماسی؛ رحمت اله جغتایی سبزواری؛ سید علی اصغر میرخلیلی


14. واکاوی مولفه های معنایی علم بر پایه روابط هم نشین در نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30465/alavi.2021.34194.2173

ابراهیم فلاح


15. نقش آکراسیا و/یا ضعف اراده در عدم التزام اخلاقی از منظر نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.30465/alavi.2021.32165.2117

مهدی زمانی


16. جادوی مجاورت در گفتارهایی چند از خطبه های نهج البلاغهه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.30465/alavi.2021.34441.2184

محمود شهبازی؛ فرحناز شاهوردی؛ قاسم مختاری؛ سید ابوالفضل سجادی


17. آموزه‌های سیاسی نهج البلاغه در رساله طب الممالک قطب الدین نیریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30465/alavi.2021.32323.2118

سید محمد موسوی بفرویی؛ حسن زارعی محمود آبادی؛ علی محمد میرجلیلی؛ مریم عمویی


18. عدالت فردی در نامه‌های امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام به کارگزاران در نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30465/alavi.2021.33277.2153

زینب پورکاویان؛ زهرا صرفی


19. تحلیل و نقد ترجمه دشتی از نهج البلاغه با تکیه بر دیدگاه لادمیرال (موردپژوهشی متن ده خطبه پایانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30465/alavi.2021.33742.2163

زهرا سلیمی؛ علیرضا نظری


21. مطالعه و تحلیل تاثیر خلقیات اجتماعی بر توسعه اجتماعی (با محوریت نهج‌البلاغه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.30465/alavi.2021.34432.2183

علی قنبری برزیان؛ داود زهرانی


22. واکاوی علل عدم قصاص قاتلان عثمان توسط امیرالمومنین(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.30465/alavi.2021.37161.2276

یدالله حاجی زاده


23. واکاوی شخصیت امام علی(ع) در شعر دورۀ صفوی بر اساس نظریۀ فیلیپ هامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.30465/alavi.2020.29802.2000

فاطمه تسلیم جهرمی


24. تأثیرپذیری مضامین اخلاقی اشعارجامی از نهج‌البلاغه بر اساس بینامتنیّت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.30465/alavi.2021.29982.2160

بتول محبوبی زاده؛ غلامعباس ذاکّری؛ غلامرضا ستوده نیا