دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مدل هنجاری رویا رویی با دشمن از منظر نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

عباس شفیعی


واکاوی مولفه های معنایی علم بر پایه روابط هم نشین در نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30465/alavi.2021.34194.2173

ابراهیم فلاح


عدالت فردی در نامه‌های امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام به کارگزاران در نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30465/alavi.2021.33277.2153

زهرا صرفی؛ زینب پورکاویان


تحلیل و نقد ترجمه دشتی از نهج البلاغه با تکیه بر دیدگاه لادمیرال (موردپژوهشی متن ده خطبه پایانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1400

10.30465/alavi.2021.33742.2163

زهرا سلیمی؛ علیرضا نظری


مطالعه و تحلیل تاثیر خلقیات اجتماعی بر توسعه اجتماعی (با محوریت نهج‌البلاغه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.30465/alavi.2021.34432.2183

علی قنبری برزیان؛ داود زهرانی


واکاوی علل عدم قصاص قاتلان عثمان توسط امیرالمومنین(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.30465/alavi.2021.37161.2276

یدالله حاجی زاده


روش‌شناسی مواجهه امام علی (ع) با محرمات فاقد کیفر معین؛ نقدی بر اطلاق قاعده «التعزیر لکل حرام»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30465/alavi.2022.36207.2244

مچتبی جاویدی؛ رحیم کاظمی؛ زهرا آتشی


«بررسی کنش‌های تحمیدی امام علی(علیه‌السلام)، با مردم و سپاهیان در مواجهه با قاسطین، با تکیه بر نهج‌البلاغه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30465/alavi.2022.37171.2277

محمد هادی امین ناجی؛ سید محمدمهدی جعفری؛ مژگان حامی


موانع تحقق شفافیت در حکومت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.30465/alavi.2021.35782.2222

سیدحسن حسینی


بازکاوی عناصر و مؤلفه‌های مؤثر بر نهادینه‌سازی هنجارهای اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

10.30465/alavi.2022.38313.2317

مژگان قادر زاده؛ احمد زارع زردینی؛ حسن زارعی محمود آبادی؛ سید سعید زاهد زاهدانی


نقش سیاسی امام علی (ع) در عصر پیامبر (ص) و خلفای نخستین: بازیابی منابع و اعتبار سنجی روایات یعقوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30465/alavi.2022.39162.2344

سمیه امین رعیا جزه؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند؛ معصومعلی پنجه


گفتمان کاوی احتجاج در سخنان امام علی علیه السلام پژوهشی با رویکرد کاربردشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.30465/alavi.2022.35662.2216

مهین عنافجه؛ علی گنجیان خناری


تحلیل گفتمان انتقادی عدالت توزیعی در سیره علوی(ع) با تکیه بر نامه 53 نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.30465/alavi.2022.36163.2243

مجتبی گراوند؛ علی محمد ولوی؛ زهرا نظرزاده


عوامل خیانت مردم به حاکمان اسلامی از دیدگاه امام علی علیه السلام در نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.30465/alavi.2021.35852.2226

فریبا شهیدی فر


خوانشی نو از خطبه جهادیه امام علی (ع) بر اساس نظریه فراکارکرد متنی (رویکرد نقش گرای هلیدی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.30465/alavi.2022.40352.2413

پیمان صالحی


تبیین مؤلفه‌های سبک زندگی علوی و کاربردهای تربیتی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.30465/alavi.2022.38895.2335

علی شیروانی شیری؛ فاطمه حیدری


ارتباط معراج رسول‌الله (ص) با ولایت امیر مؤمنان علی (ع) بر اساس دلالت سیاق آیات اولیه سورة نجم‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.30465/alavi.2022.37661.2294

محمد حسین فیاضی بارجین؛ احمد صادقیان


مراحل نفوذ شیطان و راهکارهای مقابله با آن بر مبنای تحلیل محتوای مضمونی خطبه قاصعه امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.30465/alavi.2021.33041.2146

صدیقه کاشفی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ محمد عترت دوست


تبیین مفهوم الاهیاتی«نفی صفات از خدا» توسط امیر مومنان علی (ع) در خطبه نخست نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.30465/alavi.2022.41243.2441

کاوس روحی برندق


نقش یزید بن شجره رهاوی در ناپایداری موقعیت امام علی(ع) و پایداری معاویه در مکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.30465/alavi.2022.40047.2393

مریم سعیدیان جزی


نقد سندی روایات انسان‌سوزی در سیره امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.30465/alavi.2022.38000.2306

محمد امرایی؛ داریوش نظری؛ مجتبی گراوند


بررسی نسبت سنجی واقع‌بینی و آرمان‌گرایی از منظر امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.30465/alavi.2023.31028.2063

احمد عابدی؛ یدالله محمودی