درنگی در تفاوت‌های زیبایی‌شناختی ترجمۀ استعاراتخطبۀ شقشقیه به زبان فارسی و چینی (ترجمۀ فارسی علی موسوی گرمارودی و ترجمۀ چینی شمس‌الدین جانگ جه هوا)

محمد رحیمی؛ احمدرضا آریان

دوره 12، شماره 24 ، اسفند 1400، ، صفحه 69-91

https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7611

چکیده
  مطالعه تطبیقی ترجمه یک متن در دو زبان مختلف، از این حیث که نوعِ برخورد زیبایی‌شناختی مترجمان را نشان میدهد، دارای اهمیت است. نظر به این مسئله مهم، پژوهش حاضر قصد دارد تا با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر نظریه پیتر نیومارک، نحوه ترجمه استعاره را در ترجمه فارسی گرمارودی و ترجمه چینیِ جههوا از خطبه مشهور «شقشقیه» امام علی (علیه ...  بیشتر

باز شناخت اندیشۀ اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف

رمضان محمدی؛ لیلا همایون فرد

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6039

چکیده
  مقاله حاضر با عنوان "باز شناخت اندیشه اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف" با هدف کشف و توصیف سیره اقتصادی حضرت در حوزه مصرف می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای در منابع تاریخی و روایی استفاده شده است.یافته ها حاکی است: اندیشه امیرمؤمنان در حوزه مصرف بر اساس مبانی دینی و سیره وسنت نبوی شکل گرفته و در بسیاری ...  بیشتر

بررسی و تحلیل دیدگاه امام علی (ع) دربارۀ ساختمان بدن مورچه و ملخ

محمد مهدی ربیعه

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 150-170

https://doi.org/10.30465/alavi.2019.4438

چکیده
  امام علی (علیه السلام) در خطبه ای از نهج البلاغه به توصیف ساختمان بدن مورچه و ملخ پرداخته و همگان را به تفکر در خلقت این موجودات به عنوان نشانه ای از عظمت خداوند دعوت می نمایند. بررسی معروفترین تفاسیر نهج البلاغه از قرن ششم هجری تا زمان حاضر نشان می دهد که بیان امام در رابطه با ساختمان بدن این دو حشره هیچ گاه بطور دقیق و از منظر علم حشره ...  بیشتر