نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق

چکیده

یکی از ویژگی‌های بارز و وظیفة مهم حکومت، رعایت اصل مسئولیت‌پذیری در ازای حقوق دیگران است، و در اندیشه و سلوک علوی مسئولیت‌پذیری حکومت همان پاسخگویی به مردم است. از دیدگاه امام علی (ع)، مسئولیت مدیران حکومتی در پاسخگویی به مردم، وظیفه‌ای بسیار مهم و آزمایش سختی برای آنان است و کسی می‌تواند موفق‌تر باشد و گوی سبقت را در عرصة خدمت‌رسانی از دیگران برباید که در انجام وظایف و تعهدات خود در قبال جامعه و مردم کوتاهی نکند و کارها را به نحو نیکو انجام دهد.
در مسئلة مسئولیت‌پذیری کارگزاران حکومت، فرمانبرداری، اطاعت امر و اجابت درخواست دیگران در برابر وظایفی که بر‌عهدة کارگزاران است، مطرح می‌شود و عنصر اصلی مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی یعنی اصالت‌دادن به حقوق دیگران است به این معنا که «شما حق دارید و من تکلیف دارم». حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه در موارد متعدد به این نوع از مسئولیت اشاره کرده است. در این مقاله، پیرامون اصل مسئولیت‌پذیری کارگزاران و مفهوم و موارد آن از‌منظر امام علی‌(ع) بحث و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Imam Ali's (AS) View on Responsibility of Managers With an Emphasis on the Components of Professional Ethics

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Izadifard 1
  • Hossein Kaviar 2

1 Lecturer at Mazandaran University

2 PHD Candidate at Mazandaran University

چکیده [English]

One of the obvious features and important tasks of any government is observing the principle of responsibility in exchange for the rights of others. Government's concept of Alavi thought and behavior is to provide service to people. From Imam Ali's (AS) point of view, responsibilities of government managers in accountability to people is a very important task and difficult test for them. Only the ones are more successful in providing service that do their best in terms of commitment in front of the society. The basic question in this paper considers the meaning of responsibility of managers and its main elements. In the issue of government authorities' responsibility their submissions, obedience and compliance to the request of others stands against their duties. The main element of responsibility is accountability which means considering other people's rights. This means that "you have a right and I have a duty". Imam Ali (AS) has mentioned this type of responsibility many times in Nahjolbalagheh.
In this paper, we discuss the principle of responsibility of managers and its concept from Imam Ali's (AS) point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principle of responsibility
  • moral responsibility
  • Accountability
  • professional ethics
  • mutual connection