باز شناخت اندیشۀ اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف

رمضان محمدی؛ لیلا همایون فرد

دوره 11، شماره 22 ، بهمن 1399، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.30465/alavi.2021.6039

چکیده
  مقاله حاضر با عنوان "باز شناخت اندیشه اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف" با هدف کشف و توصیف سیره اقتصادی حضرت در حوزه مصرف می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای در منابع تاریخی و روایی استفاده شده است.یافته ها حاکی است: اندیشه امیرمؤمنان در حوزه مصرف بر اساس مبانی دینی و سیره وسنت نبوی شکل گرفته و در بسیاری ...  بیشتر

تدابیر،ارتقاءوتوسعۀاقتصادی درسیرۀامیرالمؤمنین علی(ع)

رمضان محمدی؛ یاسر آقا محمدی

دوره 9، شماره 17 ، فروردین 1397، ، صفحه 31-54

چکیده
  مقاله حاضر با عنوان «تدابیراقتصادیدرسیرهحضرتعلی(ع)» با هدف کشف و توصیف چگونگی سیره اقتصادی آن حضرت با تاکید بر دوران حکومت چهار ساله آن حضرت به خامه نگارش در آمده است . برای دستیابی به این هدف از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی در بین متون کهن و دست او مرتبط با تاریخ سیره آن حضرت بهره گرفته شده است. طبق یافته ها می توان گفت : آن حضرت ...  بیشتر