نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

چکیده
حکومت تقریباً پنج‌سالۀ حضرت علی (ع)، نمونه‌ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوۀ زمامداری مبتنی بر دین و عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می‌توان با بازکاوی بایسته و سنجیدۀ آن، رهیافت‌هایی مطلوب را برای مدیریت جامعه در دنیای کنونی به‌دست آورد و به‌کار بست. حکومت علوی بر مبانی و شاخصه‌های مهمی استوار بود که به‌رغم چالش‌های بسیار فراروی آن، هدف‌ها و مسئولیت‌های سترگی را نیز در آرمان خود داشت. تحقق این اهداف و مسئولیت‌ها، مستلزم طراحی ساختار و شیوۀ مدیریتی و سازمانی کارآمد و کارگزارانی شایسته بود که حضرت علی (ع) این نظام را سامان بخشید تا درپرتو آن بتواند دین‌داری، عدالت‌گرایی و امنیت کامل را در جامعۀ اسلامی برقرار سازد. در این مقاله، مبانی و شاخصه‌های مهم حکومت علوی که آن را از سایر حکومت‌های مبتنی بر قدرت‌طلبی، منفعت‌گرایی، ظلم‌محور و خودکامه با اهداف ناچیز دنیوی متمایز می‌سازد، بررسی می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Foundations and Characteristics of Imam Ali’s Government

نویسنده [English]

  • Jahanbakhsh Savagheb

Associate Professor, Lorestan University

چکیده [English]

Imam Ali’s five year ruling is a lasting example of the political system in Islam and a ruling way based on religion justice and freedom. Trough exact and precious investigating, we can identify and apply proper approaches for managing the present world. Imam Ali’s ruling was based on important foundations and features and in spite of many challenges; it aimed many goals and responsibilities. Achieving these objectives and responsibilities requires efficient management and organizational design and qualified agents through which he can establish religion, justice and security in Islamic community. In this paper, the major features of Imam Ali’s government which are in sharp contrast with despotic utilitarian and oppressive governments would be enumerated and discussed.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Imam Ali
  • Imam Ali’s government
  • foundations
  • characteristics