نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم و قرآن دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

قرآن‌کریم، پس از نزول، تأثیر فراوانی بر ادبیات و فرهنگ ادبی عرب داشته است و میزان این تأثیر، معیاری برای ارزیابی متون محسوب می‌شود. این تأثیر از دو جنبه قابل بررسی است: 1. مفاهیم که موجب غنای معنا می‌شود 2. شکل و ساختار که موجب زیبایی متون می‌شود؛ و بی‌گمان به‌دلیل همراهی مداوم علی‌(ع) با پیامبر‌(ص)، اثر حقیقی قرآن در کلام عربی بر زبان و کلام علی‌(ع) بوده وآنچه از مجموع کلام ایشان در نهج‌البلاغه به ما رسیده، از بارزترین تجلیات قرآن در ادب عربی هم در مفهوم و هم در ساختار است و این امر موجب شده که علی‌(ع) امام و پیشوای فصیحان و سرور بلیغان و کلامش (نهج‌البلاغه) پایین‌تر از کلام خالق و برتر از کلام مخلوق باشد.
در این مقاله با مقایسۀ نمونه‌هایی از آیات قرآن و کلام علی (ع) تأثیر آیات قرآن از جنبة ساختاری به‌ویژه در گزینش مفردات و ساختار جملات بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Qur'an's Style on Imam Ali's (AS) Speech

نویسنده [English]

  • Roghayeh Sadeghiniri

Assistant Professor at Tarbiat Moallem University, Azerbaijan

چکیده [English]

The holy Quran had a great effect on Arab literature and culture. The amount of this impact is considered as a criterion for the evaluation of texts. This impact is considered in two aspects: concepts that make the meaning rich, and form and structure that make the text elegant. No doubt due to the constant company of Imam Ali (AS) with the Prophet (S), the true impact of holy Quran's language in Arabic was in Imam Ali's (AS) language and word. Thus his language in Nahjolbalagheh is the manifestation of Quran in Arabic Literature both in concept and structure. This makes Imam Ali (AS) the Imam and leader of eloquent people and his speech (Nahjolbalagheh) below the word of creator and superior to the word of creature. No human text is comparable with his text.
This article, through comparing samples of the Quran's verses and Ali's (AS) speech, surveys the effect of Quran's verses in structural aspects in particular choosing caste and structure of sentences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Ali's (AS) speech
  • Nahjolbalagheh
  • choice of words
  • structure of sentences