نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

مدرس دانشگاه آزاد- واحد بیله سوار

چکیده

در این تحقیق نشان داده شده است که حضرت علی(ع) پس از انتخاب کارگزاران خود، مستقیم و بلاواسطه بر آنها نظارت می‌کردند و آنان را از هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله بر‌حذر می‌داشتند. به نظر آن حضرت، بی‌توجهی در امور سبب می‌شود که حکومت‌ها پس از مدتی به واسطة فسادهای مالی، اداری، اخلاقی، ... در سراشیبی انحطاط و سقوط بیفتند. در نگاه ایشان، اهمیت کارگزاران حکومتی چنان است که هر جامعه‌ای برای آنکه بتواند روی سعادت ببیند و امور آن اصلاح شود، باید از کارگزاران لایق و متعهد بهره گیرد. در اهمیت نقش کارگزاران در ثبات یک نظام همین بس که ضعف کارگزاران آن نظام سیاسی حتی در مواردی که مشروعیت اولیه داشته است ـ همانند کشورهایی که با رأی مردم بر سرکار آمده‌اند ـ موجب زوال آن مشروعیت شده است؛ برعکس، گاه یک نظام فاقد مشروعیت اوّلیه ـ همانند کشورهایی که با کودتا روی کار آمده‌اند‌ ـ توانسته است به دلیل توانمندی کارگزاران و مدیران به‌مرور زمان مقبولیت و مشروعیت مردمی کسب کند. بنابراین، دوام و قوام حکومت‌ها قبل از هر چیز به نقش کارگزاران حکومتی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Officials' Characteristics and Responsibilities in Nahjolbalagheh

نویسندگان [English]

  • Siavash Poortahmasbi Poortahmasbi
  • Azar Tajvar Tajvar

Lecturer at Islamic Azad University

چکیده [English]

Nowadays, the importance of administrative system on the development and evolution of nations is known to everybody. Governments have always paid great attention to competent managers and officials, so that they could have stable and lasting rule. From a socio-political point of view, there are many factors affecting government's stability, some of which are religious, ethical and financial health of officials, care to economical reforms, tackling peoples' needs and avoiding cruelty and injustice. This study shows that Imam Ali (AS) had a close and direct inspection on his officials and warned them of neglecting their responsibilities. According to his views neglecting those guidelines leads to governments' financial, administrative and ethical corruption leading to their fall. In his view, the importance of government officials is so much that any society needs committed and competent officials in order to reform and live in welfare. Agents and officials' role is so vital that their weaknesses in a political system could lead to the downfall of those systems even in a legitimate system, like coup governments; with the help of competent managers and officials' abilities could gain public legitimacy. Therefore, administrations and government stability depends primarily on the public officials' roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Officials
  • management
  • Nahjolbalageh
  • Alavi government