نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

تفسیر قرآن به سنّت در مرحلة بعد از تفسیر قرآن به قرآن و در طول آن است و معیّت آن دو با هم، لازم و ملزوم است. یعنی حجّیّت قرآن به جهت اینکه کلام خداست، ذاتی است ولی حجّیّت سنّت را خداوند در قرآن تجویز فرموده است.
بدان جهت که نمی‌توان همه آیات قرآن را با خود قرآن تفسیر کرد که لازمه‌اش کفایت قرآن و عدم نیاز به سنّت و اهل بیت(ع) است، چاره‌ای جز رجوع به سنّت معصومین برای تفسیر قرآن نیست که آن، یکی از بهترین و ضروری‌ترین راه‌های شناخت قرآن و یکی از منابع تفسیر قرآن است. ولی از آنجا که بحث ما، بررسی روایت تفسیری علی (ع) است، لذا مقصود ما در این مقاله، احادیث تفسیری است که علی(ع) از پیامبر(ص) نقل می‌کند و آن اقسامی دارد که عبارتند از:
الف ـ تفسیر قرآن با تکیه بر فضیلت آیات.
ب ـ بیان مقصود و معانی کلمات و اصطلاحات.
ج ـ بیان مصداق (مصداق انحصاری، مصداق اکمل، یکی از مصادیق).
د ـ تفصیل مطالب و تبیین داستان‌های قرآنی.
هـ ـ بیان تأویل آیه.
و ـ بیان شأن نزول آیه.

 تاریخ وصول مقاله: 8/4/1389. تاریخ تأیید نهایی: 6/5/1389.

 ز ـ بیان امور تاریخی و پیشگوئی آینده.
ح ـ تطبیق
ط ـ تمثیل و ... .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpreting the Qurān on the basis of the Sunnat or the traditions by Imam Ali(the lord of the believers, peace be upon Him.)

نویسنده [English]

  • Samad Abdollahī Ābed

Faculty member of Āzarbayejan Taribiyat Moallem [Teacher Traning] University

چکیده [English]

Interpreting the Qurān on the basis of  tradition or Sunnah comes next to interpreting it on the basis of the Qurān itself. It is believed that a true and perfect exegesis of the Qurān can only be possible when both the traditions and the verses of the Qurān are employed for better interpretation of each verse. The Qurān’s legitimacy and its truthfulness are certain because it is the word of Allah. However, the legitimacy and truthfulness of the traditions or Sunnat are certified in the Qurān. Since, it is impossible to understand the exegetic interpretations of the Qurān solely on the basis of the Qurān itself, it becomes necessary to refer to the household of the prophet and the Sunnat or traditions of both the prophet and the Imams to interpret the Qurān. The household of the prophet Mohammad (peace be upon Them) and the prophet himself form the basic source for the interpretation of the Qurān. However, in this study. the writer attempts to investigate the hidiths or the traditions stated  by Imam Ali (Peace be upon Him) that have been told to Imam Ali (Peace be upon Him) by the prophet (Peace be upon Him). These hadiths are very helpful in the interpretation of the Qurān and they can be divided into the following categories:
1. Interpreting the Qurān on the basis of meanings of the verses.
2. Explaining the meanings of the words and expressions and expressing the purposes behind them.
3. Expressing the significations of the verses (including the exclusive significations, their perfect ones, and each one of them).
4. Thorough explanations and expressing the Qurānic stories.
5. Expressing the essence of the verses.
6. Expressing the occasion of the revelation of the verse.
7. Expressing historical matters and predicting the future.
8. Adaptation and comparison.
9. Analogy and parables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exegesis and interpretation
  • Qurān
  • Sunnat and tradition
  • Prophet (peace be upon Him)
  • Ali (peace be upon him)
  • Essence of the verses
  • Analogy and parable