نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
در دوران کوتاه حکومت امام علی(ع) مهم‌ترین مسأله‌ای که امام(ع) را به خود مشغول داشت، اصلاحات بود. امام(ع) با اطلاع از اینکه جامعه نیازمند اصلاحات عمیق و گسترده است، حکومت را پذیرفت و از همان روزهای اول قدم در راه اجرای آنها نهاد. اصلاحات مورد نظر امیرمؤمنان(ع) که از نظر استراتژی یا روش آمیزه‌ای از روش ایجاد تغییرات تدریجی درون ساختاری و روش تغییرات ساختاری یا تغییرات انقلابی بوده، ویژگی‌های خاصی داشت. مهم‌ترین ویژگی‌های شیوه‌های اصلاحی امام، مقدم بودن اصلاح حاکمیت اسلامی بر فتوح و جنگ با مشرکان، مقدم بودن اصلاح نظام سیاسی بر نظام اقتصادی، رجحان عدالت بر امنیت و اصلاح همه جانبه که این ویژگی‌ها تحت عنوان اصلاح در تفکر و بینش حاکم بر ساختار سیاسی حاکم است و نفی خشونت و خون‌ریزی در راه اجرای اصلاحات و عدم بهره‌گیری از شیوه‌های غیراسلامی که این موارد تحت عنوان اصلاح در رفتارهای سیاسی حاکم بر جامعه جای می‌گیرد. در این مقاله به تبیین این ویژگی‌ها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

روش‌ها و ویژگی‌های شیوه‌های اصلاحی امام علی(ع)

نویسنده [English]

  • ali chelongar
الآمدی التمیمی 1407 ق. غررالحکم و دررالحکم، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
ابن ابی‌الحدید 1385 ق. شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
ابن جوزی سبط 1370. تذکره الخواص، قم: الشریف الرضی.
ابن عبدریه 1384 ق. العقد الفرید، بیروت: دارالکتاب العربی.
ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن الحسن 1996. تاریخ مدینه دمشق، بیروت: دارالفکر.
اسکافی، ابوجعفر محمد بن عبدالله 1981. المعیار و الموازنه فی فضائل الامام علی بن ابی‌طالب، تحقیق محمدباقر محمودی، بیروت.
بلاذری، احمد بن یحیی 1394ق. انساب الاشراف، ج 2 تحقیق محمدباقر المحمودی، بیروت: مؤسسه الاعلمی.
التستری، محمدتقی 1390 ق. بهج الصباغه فی شرح نهج‌البلاغه، تهران: مکتبه الصدر.
ثقفی کوفی، ابواسحق 1355. الغارات، تصحیح سید جلال‌الدین حسینی ارموی، تهران: انجمن آثار ملی.
الخطیب، عبدالکریم 1978. عمر بن خطاب، بیروت: دارالفکر.
خوانساری، جمال‌الدین محمد 1360. شرح غرر الحکم و درر الکلم، تهران: دانشگاه تهران.
سید رضی، 1368. نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
صرامی، سیف‌الله 1379. عوامل ناپایداری حکومت علوی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 17.
قلقشندی، ابوالعباس احمد  بی تا،نهایه الارب فی معرفه الانساب العرب، بیروت: دارالکتب العربیه.
مفید، محمد بن محمد بن النعمان 1374، الجمل، قم: مکتبه الاعلام الاسلامی.
ـــــــــــــــــــــــ[بی‌تا]. الارشاد، قم: مکتبه بصیرتی.