کلیدواژه‌ها = فضایل و رذایل اخلاقی
تقابل عقل و هوا در کلام امام علی (ع)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 91-104

عبدالهادی فقهی‌زاده؛ طاهره چینی فروشان