بررسی تطبیقی توسعة اقتصادی متعارف و دیدگاه امام علی (ع)

محمود عیسوی؛ lمصطفی دلشاد تهرانی؛ ریحانه سمیعی

دوره 6، شماره 11 ، خرداد 1394، ، صفحه 81-102

چکیده
  امروزه اهمیت توسعة اقتصادی و نقش بارز آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست، تا آن‌جا که می‌توان آن را از اولویت‌های دنیای امروز دانست. به‌ همین منظور در این نوشتار سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی (ع) به موضوعِ توسعة اقتصادی پرداخته شود. در نهایت هدف این تحقیق دانستن این موضوع بوده است که، اقتصاد روز دنیا تا چه میزان به این مبانی و اهداف ...  بیشتر