واکاوی زمینه‌ها و عوامل مقبولیت اجتماعیـ سیاسی سادات علوی در تبرستان

سجاد رمضانی؛ فاطمه جان احمدی؛ رضا شعبانی

دوره 9، شماره 17 ، فروردین 1397، ، صفحه 17-29

چکیده
  تاریخ سیاسی- اجتماعی سده‌های نخستین اسلامی در تبرستان با نام سادات علوی پیوندی دیرینه دارد.انتساب به آل محمد(ص) و امامان شیعه و تاثیرپذیری از سیاست تقابلی دربرابر دستگاه خلافت زمینه های اولیه مقبولیت علویان را بوجود آورد و به فرایندمهاجرت آنان به صفحات شمالی ایران دامن زد. از نتایج حضور اثربخش این سادات دارای وجاهت کاریزماتیک، تسهیل ...  بیشتر